Newsy         

Debata „Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce. Czy mają szanse na włączenie społeczne?

logo synapsisFundacja SYNAPSIS organizuje Debatę pt.  „Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce. Czy mają szanse na włączenie społeczne?”. Debata w dniu 5 czerwca br. odbędzie się pod patronatem Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, w Sala konferencyjna Nowego Domu Poselskiego w Warszawie.

Do wzięcia udziału w Debacie zaproszeni zostali:

  •  Julie Beadle-Brown – Reader in Intellectual and Developmental Disabilities, University of Kent at Canterbury, Wielka Brytania
  •  Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  •  Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  •  Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu
  •  Marek Plura – Sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych
  •  Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów Rad Społecznych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Teresa Hernik  – Prezes PFRON
  • Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji SYNAPSIS, Przewodniczący Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA
  •  Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w  Gdańsku

Program Debaty:

11.00–11.05 – Otwarcie debaty: Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu
11.05–11.15 – Konieczność dostosowania wsparcia do specyficznych potrzeb poszczególnych grup osób niepełnosprawnych – Poseł Marek Plura – Sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych
11.15–11.20 – Specyficzne akty prawne i programy dla osób z autyzmem w różnych krajach Unii Europejskiej – dr Agnieszka Rymsza – Kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS
11.20–11.30 – Sytuacja dorosłych osób z autyzmem w kontekście dostępu do rehabilitacji społeczno-zawodowej i mieszkalnictwa – Maria Wroniszewska – Kierownik Programu AUTYZM-SYSTEM Fundacji SYNAPSIS
11.30–11.40 – Realizacja zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem – Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w MPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
11.40–12.25 – Wsparcie młodych i dorosłych osób z autyzmem konieczne do integracji społecznej w środowisku lokalnym. Wnioski z badań naukowych i z praktyki – Julie Beadle-Brown – Profesor nadzwyczajny, Instytut Niepełnosprawności Intelektualnych i Zaburzeń Rozwojowych, University of Kent, Wielka Brytania
12.25–12.35 – Małe wspólnoty domowe dla osób z autyzmem jako optymalna forma wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z autyzmem – Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
12.35–12.45 – Bezradność rodziny. Bezsilność systemu – Przypadek Krzysztofa, dorosłej osoby z autyzmem – Pelagia Billewicz – matka dorosłego mężczyzny z autyzmem
12.45–12.55 – Bariery systemowe w udzielaniu faktycznego wsparcia osobom z autyzmem – mec. Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS, z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA
13.15–14.10 – Panel na temat: Jak dokonać zmian systemowych w celu zlikwidowania dyskryminacji dorosłych osób z autyzmem w Polsce?
14.10–14.50 – Pytania i dyskusja
14.50–15.00 – Podsumowanie Debaty: Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji SYNAPSIS, Przewodniczący Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA

www.synapsis.org.pl

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - kolejna edycja programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – kolejna edycja programu

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu...»
Co z asystenturą rodziny?

Co dalej z asystenturą rodziny w Polsce?

07 sierpnia 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej alarmuje, żeczęść...»
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne – kontrole w pomocy społecznej

10 sierpnia 2020      TAGI:         
Trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – wydłużono termin składania ofert

12 sierpnia 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do 31 sierpnia...»
„Samorząd Pro Familia czyli jaki?” - debata

„Samorząd Pro Familia czyli jaki?” – debata

08 marca 2021      TAGI:         
W dniu 16 marca w godzinach 12:00 - 14:00 odbędzie się debata „Samorząd Pro Familia...»
Ziuta11 » 18 maja 2021, 20:40

Czyste powietrze

ops2020 » 18 maja 2021, 16:12

Teleopieka

Młoda95 » 18 maja 2021, 15:12

kdr- umorzenie postępowania

księgowa123 » 18 maja 2021, 15:00

ASYSTENT OSOBISTY OS.NIEPEŁN.