Newsy         

Debata „Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce. Czy mają szanse na włączenie społeczne?

Do wzięcia udziału w Debacie zaproszeni zostali:

  •  Julie Beadle-Brown – Reader in Intellectual and Developmental Disabilities, University of Kent at Canterbury, Wielka Brytania
  •  Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  •  Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  •  Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu
  •  Marek Plura – Sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych
  •  Barbara Imiołczyk – Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów Rad Społecznych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • Teresa Hernik  – Prezes PFRON
  • Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji SYNAPSIS, Przewodniczący Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA
  •  Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w  Gdańsku

Program Debaty:

11.00–11.05 – Otwarcie debaty: Katarzyna Hall – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu
11.05–11.15 – Konieczność dostosowania wsparcia do specyficznych potrzeb poszczególnych grup osób niepełnosprawnych – Poseł Marek Plura – Sekretarz Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący sejmowej podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych
11.15–11.20 – Specyficzne akty prawne i programy dla osób z autyzmem w różnych krajach Unii Europejskiej – dr Agnieszka Rymsza – Kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS
11.20–11.30 – Sytuacja dorosłych osób z autyzmem w kontekście dostępu do rehabilitacji społeczno-zawodowej i mieszkalnictwa – Maria Wroniszewska – Kierownik Programu AUTYZM-SYSTEM Fundacji SYNAPSIS
11.30–11.40 – Realizacja zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem – Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w MPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
11.40–12.25 – Wsparcie młodych i dorosłych osób z autyzmem konieczne do integracji społecznej w środowisku lokalnym. Wnioski z badań naukowych i z praktyki – Julie Beadle-Brown – Profesor nadzwyczajny, Instytut Niepełnosprawności Intelektualnych i Zaburzeń Rozwojowych, University of Kent, Wielka Brytania
12.25–12.35 – Małe wspólnoty domowe dla osób z autyzmem jako optymalna forma wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z autyzmem – Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
12.35–12.45 – Bezradność rodziny. Bezsilność systemu – Przypadek Krzysztofa, dorosłej osoby z autyzmem – Pelagia Billewicz – matka dorosłego mężczyzny z autyzmem
12.45–12.55 – Bariery systemowe w udzielaniu faktycznego wsparcia osobom z autyzmem – mec. Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS, z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA
13.15–14.10 – Panel na temat: Jak dokonać zmian systemowych w celu zlikwidowania dyskryminacji dorosłych osób z autyzmem w Polsce?
14.10–14.50 – Pytania i dyskusja
14.50–15.00 – Podsumowanie Debaty: Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji SYNAPSIS, Przewodniczący Rady Porozumienia AUTYZM-POLSKA

www.synapsis.org.pl

Komentarze Debata „Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce. Czy mają szanse na włączenie społeczne? (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»
Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie - konferencja

Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro

20 listopada 2023      TAGI:      
W  dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w formule hybrydowej w hotelu Novotel...»

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
„Dostępność szansą na rozwój 3”

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej pod lupą NIK

18 kwietnia 2023      TAGI:      
Liczby osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też o stopniu...»
Asystent dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem

“Asystent dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem”

07 sierpnia 2023      TAGI:      
W Warszawie ruszył pilotażowy program asystentury dla osób pokrzywdzonych przestępstwem....»
Lotro » 23 lipca 2024, 19:20

Ciekawy blog

kk1990 » 23 lipca 2024, 14:59

rodzinne 19+

zombi » 23 lipca 2024, 14:50

13 i 14 a bon energetyczny