Szkolenia   

Mazowsze. Szkolenia z zakresu edukacji finansowej

program_edukacjiFundacja Innowacja i Wiedza, realizator projektu „Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie”, zaprasza pracowników instytucji pomocowych na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu edukacji finansowej.

Dzięki szkoleniom pracownicy publicznych placówek pomocowych oraz organizacji pozarządowych zdobędą dodatkową wiedzę, umiejętności praktyczne oraz narzędzia, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy z rodzinami.

Fundacja Innowacja i Wiedza rozpoczęła realizację pilotażowego projektu pt. „Zyskaj Więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie„, w ramach którego zaprasza do współpracy partnerskiej instytucje pomocy społecznej z terenu Mazowsza. Celem projektu jest wypracowanie nowej formy wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez współpracę rodziny z edukatorem finansowym. Efektem współpracy ma być plan naprawczy finansów rodziny – stworzony i wdrożony przez rodzinę przy wsparciu edukatora.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 94 pracowników z instytucji pomocowych oraz organizacji pozarządowych, którzy w bezpośredni sposób pracują z rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej. Uczestnicy projektu wezmą udział w 3 modułach szkoleniowych, każdy moduł trwa dwa dni szkoleniowe. Harmonogram szkoleń jest skonstruowany w zróżnicowany sposób, aby uczestnicy mogli wybrać najbardziej dogodną dla siebie formę szkolenia.

Po przeszkoleniu edukatorzy finansowi będą pracowali z minimum trzema, wybranymi przez siebie rodzinami, w celu wspólnego wypracowania i wdrożenia Planu Naprawczego Finansów. Mając świadomość, że praca z rodzinami będzie dłuższym procesem, wymagającym konsultacji i koncentracji na osiągnięciu rezultatów, każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z bezpłatnego wsparcia ekspertów z zakresu edukacji finansowej przez cały okres trwania projektu.

Projekt ma charakter pilotażowy. Jego celem jest wypracowanie a następnie upowszechnienie nowego modelu pracy z rodzinami zagrożonymi dziedziczeniem biedy lub wykluczeniem ekonomicznym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko przy partnerskiej współpracy z instytucjami pomocowymi i NGO. Przez cały okres trwania projektu będziemy w stałym kontakcie z naszymi partnerami oraz uczestnikami szkoleń, aby na bieżąco służyć wsparciem, a także wspólnie weryfikować rezultaty projektu.

Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz szczegółowe informacje (program i harmonogram szkoleń) znajdują się na stronie www.zw.fiiw.pl.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Magdalena Hojnor, magda.hojnor@fiiw.pl, 22 225 25 48.

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kolejne szkolenia w ramach programu „Bliżej rodziny”

20 sierpnia 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia!

28 grudnia 2017      TAGI:      
Zostały ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania...»

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017

27 października 2017      TAGI:      
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu...»