Szkolenia   

Ogólnopolska konferencja integracyjno-szkoleniowa

Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce – praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania
1.Warsztaty terapii zajęciowej:
– cele działania warsztatu,
– uczestnicy warsztatu,
– organizatorzy warsztatów,
– zasady funkcjonowania warsztatu,
– sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
– formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu,
– zasady finansowania warsztatu/ obowiązki powiatu
2. Kontrola działalności warsztatu terapii zajęciowej przez powiat.
3. Zasady przekazywania środków na dofinansowanie zadań w świetle przep. ustawy o finansach publicznych.
4. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków publicznych:
– zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
– zasady odpowiedzialności beneficjenta środków.
5. Ocena działalności warsztatów w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli.
6. Wsparcie indywidualne udzielane uczestnikom warsztatów:
– podstawowe uprawnienia osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania dofinansowania do:
a) likwidacji barier funkcjonalnych,
b) sprzętu rehabilitacyjnego,
c) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
7. Kontrolowane wejście na rynek pracy uczestników warsztatów – możliwości organizacyjne jednostek prowadzących warsztaty.

II. „Psychiatria środowiskowa, terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu i terapii osób chorujących psychicznie oraz wspierania i podejmowania interwencji w środowisku pacjenta.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy m.in.:

  • poszerzą swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, czynników wpływających na spostrzeganie potencjału, potrzeb i ograniczeń osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, metod pracyz podopiecznymi, monitorowania postępów leczenia, metod i form aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie, rozpoznawania symptomów zachowania osoby chorującej psychicznie świadczących o zbliżającym się pogorszeniu stanu zdrowia.
  • poznają aspekty prawne leczenia i opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi-zdobędą praktyczne umiejętności w nawiązywaniu skutecznego kontaktu z osobą z w/w zaburzeniami, zachowania w sytuacjach trudnych wynikających z choroby podopiecznego, nawiązywania współpracy z najbliższym środowiskiem osoby chorej.
  • zdobędą umiejętność pośredniczenia w udostępnianiu i efektywnym wykorzystaniu św. oferowanych przez system opieki, koordynowania działań służb funkcjonujących w systemie leczenia i wspierania osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

1. Opieka psychiatryczna – formy i zadania
– Chorzy psychicznie i choroby psychiczne w perspektywie historycznej i kulturowej
– Uprzedzenia i stereotypy w społecznym spostrzeganiu, stygmatyzacja i autostygmatyzacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
– Formy opieki psychiatrycznej w Polsce
– Rola i zadania rodziny w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
– Koordynacja działań służb funkcjonujących w systemie leczenia i wsparcia osób chorujących psychicznie i ich rodzin,
– Zasady organizacji opieki środowiskowej

2. Opieka środowiskowa nad osobą chorą psychicznie i jej rodziną
– Tworzenie i organizacja przyjaznego środowiska dla osób chorujących psychicznie, budowanie sieci wsparcia społecznego, organizowanie grup samopomocy,
– Zespoły leczenia środowiskowego – rola, zadania oraz znaczenie zespołów w organizacji sieci wsparcia dla osób chorujących psychicznie.
– Rola i zadania terapeuty środowiskowego,
– Psychologiczny aspekt pomagania,
– Psychopatologia, podstawowe zespoły zaburzeń psychicznych, objawy kliniczne i formy pomocy / m. in. kryzys depresyjny, maniakalny, dysfotyczny, przewlekłe zaburzenia psychotyczne, zaburzenia wieku starczego
– Specyfika komunikacji z osobami niepełnosprawnymi z różnego typu zaburzeniami psychicznymi
-Sytuacje trudne w kontakcie z osobą chorą, interwencje psychoterapeutyczne, dylematy i zasady etyczne.
– Psychologiczne aspekty sytuacji osoby świadczącej pomoc osobie niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi,
– Przeciwdziałanie wypaleniu, organizacja superwizji, grup wsparcia
– Działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych, symptomy zachowania osoby chorującej psychicznie świadczące o zbliżającym się pogorszeniu stanu zdrowia.
– Podstawy kontaktu z rodziną chorego- informowanie, angażowanie, współpraca, wspieranie.
– Psychoedukacja chorych i ich rodzin.

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
– Terapia zajęciowa – cele, zasady organizacji.
– Metody i formy aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie.
– Treningi umiejętności interpersonalnych
– Treningi specyficznych kompetencji społecznych – cele, zasady organizacji

4. Regulacje prawne w zakresie leczenia i opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi
– Ochrona zdrowia psychicznego- zagadnienia społeczno- prawne.
– Aspekty prawne opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi
– Możliwości uzyskania wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie- jednostki udzielające wsparcia, formy wsparcia oferowane przez te jednostki, zasady uzyskania pomocy.
– Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym Powiatowe Programy Ochrony Zdrowia Psychicznego, praca zespołów koordynujących.Dobre praktyki w tym zakresie.
– Zastosowanie przymusu bezpośredniego w kontekście zmieniających się przepisów prawnych, realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania w praktyce.

III. „Zespół Wypalenia Zawodowego kadry zarządzającej i pracowników – metody przezwyciężania problemów w pracy”

Celem szkolenia jest identyfikacja czynników sprzyjających wystąpieniu syndromu wypalenia zawodowego, a poprzez to wypracowanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałania.
Analiza indywidualnej, zawodowej i emocjonalnej kondycji uczestników, ocena skuteczności stosowanej strategii radzenia sobie ze stresem i wypaleniem, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności pokonywania zagrożeń zawodowych i rozwijanie odporności na ich działanie.

I. Mapa wypalenia zawodowego
– Czym jest wypalenie zawodowe?
– Wymiary wypalenia zawodowego
– Cele i oczekiwania względem pracy i ich wpływ na syndrom wypalenia.
II. Etapy wypalenia zawodowego:
– Fazy wypalenia zawodowego.
– Sygnały ostrzegawcze wypalenia (emocjonalne, fizyczne, związane z wykonywaną pracą)
– Czynniki determinujące wypalenie zawodowe – czynniki osobowościowe, czynniki organizacyjne
– Konsekwencje wypalenia zawodowego – dla jednostki, dla organizacji.
III. Profilaktyka i środki zaradcze:
– Diagnoza – co mnie wypala w pracy.
– Zmiana nieefektywnych nawyków.
– Praca nad własnymi zasobami i potencjałem.
– Środki zaradcze przeciwko wypaleniu zawodowemu.
IV. Radzenie sobie ze stresem:
– Rozróżnienie czym różni się stres od wypalenia zawodowego,
– Diagnoza stresorów w pracy,
– Fazy stresu.
– Strategie radzenia sobie ze stresem.
– Wybrane techniki relaksacyjne.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, dostosowanymi do potrzeb uczestników. Poza wykładami, dyskusjami moderowanymi, prezentacjami prowadzącego, szkolenie uwzględnia ćwiczenia warsztatowe, obejmujące pracę w grupach, dyskusję na forum, burzę mózgów, demonstracje, studium przypadku, dyskusję kierowaną, wymianę doświadczeń, zespołowe rozwiązywanie zadań.

Informacja dla uczestników (PDF)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu prosimy o kontakt telefoniczny lub zapraszamy na naszą stronę internetową www.vademecum.org.pl

Komentarze Ogólnopolska konferencja integracyjno-szkoleniowa (1)

      3 + 5 = ?    
Czasami warto usiąść w fotelu i pomyśleć o tego typu sprawach. Fajnie, że są ludzie, którzy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi za pomocą Internetu. Co byśmy bez niego dziś zrobili, ehh… SU1992 - Dobre case: http://www.vogue.fora.pl/off-topic,4/ubezpieczenie-oc,4668.html#90872
DODAŁ: pryzopet DNIA 01 marca 2016 O 13:00

ZOBACZ PODOBNE

Puckie Hospicjum

Człowiek w centrum zainteresowania – bezpłatna konferencja online

18 listopada 2021      TAGI:         
Puckie Hospicjum zaprasza na pierwszą organizowaną przez siebie konferencję pod...»
Konferencja wyjazdowa dot. Profilaktyki Społecznej

Konferencja wyjazdowa dot. Profilaktyki Społecznej

13 kwietnia 2021      TAGI:         
Oficyna Profilaktyczna z siedzibą w Krakowie - firma szkoleniowa z szeroko rozumianej...»
Bezpłatna konferencja dot. ochrony danych osobowych w zdalnej rzeczywistości

Bezpłatna konferencja dot. ochrony danych osobowych w zdalnej rzeczywistości

18 stycznia 2021      TAGI:         
Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych...»
40 złotych w dobie zmian

„40 złotych w dobie zmian” – bezpłatny webinar

28 czerwca 2022      TAGI:      
07 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 na profilu Ośrodka Twórczej Interwencji na Facebooku...»
Dziecko w postępowaniu karnym i rodzinnym

„Dziecko w postępowaniu karnym i rodzinnym – jeden system ochrony czy dwa niezależne postępowania?”

27 czerwca 2022      TAGI:      
7 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się darmowy webinar podejmujący problematykę...»