Szkolenia   

Ogólnopolska konferencja integracyjno-szkoleniowa

Warsztaty terapii zajęciowej w teorii i praktyce – praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania
1.Warsztaty terapii zajęciowej:
– cele działania warsztatu,
– uczestnicy warsztatu,
– organizatorzy warsztatów,
– zasady funkcjonowania warsztatu,
– sprzedaż wyrobów uczestników warsztatu,
– formy rehabilitacji zawodowej uczestników warsztatu,
– zasady finansowania warsztatu/ obowiązki powiatu
2. Kontrola działalności warsztatu terapii zajęciowej przez powiat.
3. Zasady przekazywania środków na dofinansowanie zadań w świetle przep. ustawy o finansach publicznych.
4. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania środków publicznych:
– zasady odpowiedzialności dysponenta środków,
– zasady odpowiedzialności beneficjenta środków.
5. Ocena działalności warsztatów w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli.
6. Wsparcie indywidualne udzielane uczestnikom warsztatów:
– podstawowe uprawnienia osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania dofinansowania do:
a) likwidacji barier funkcjonalnych,
b) sprzętu rehabilitacyjnego,
c) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
7. Kontrolowane wejście na rynek pracy uczestników warsztatów – możliwości organizacyjne jednostek prowadzących warsztaty.

II. „Psychiatria środowiskowa, terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu i terapii osób chorujących psychicznie oraz wspierania i podejmowania interwencji w środowisku pacjenta.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy m.in.:

  • poszerzą swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, czynników wpływających na spostrzeganie potencjału, potrzeb i ograniczeń osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, metod pracyz podopiecznymi, monitorowania postępów leczenia, metod i form aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie, rozpoznawania symptomów zachowania osoby chorującej psychicznie świadczących o zbliżającym się pogorszeniu stanu zdrowia.
  • poznają aspekty prawne leczenia i opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi-zdobędą praktyczne umiejętności w nawiązywaniu skutecznego kontaktu z osobą z w/w zaburzeniami, zachowania w sytuacjach trudnych wynikających z choroby podopiecznego, nawiązywania współpracy z najbliższym środowiskiem osoby chorej.
  • zdobędą umiejętność pośredniczenia w udostępnianiu i efektywnym wykorzystaniu św. oferowanych przez system opieki, koordynowania działań służb funkcjonujących w systemie leczenia i wspierania osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

1. Opieka psychiatryczna – formy i zadania
– Chorzy psychicznie i choroby psychiczne w perspektywie historycznej i kulturowej
– Uprzedzenia i stereotypy w społecznym spostrzeganiu, stygmatyzacja i autostygmatyzacja osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
– Formy opieki psychiatrycznej w Polsce
– Rola i zadania rodziny w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
– Koordynacja działań służb funkcjonujących w systemie leczenia i wsparcia osób chorujących psychicznie i ich rodzin,
– Zasady organizacji opieki środowiskowej

2. Opieka środowiskowa nad osobą chorą psychicznie i jej rodziną
– Tworzenie i organizacja przyjaznego środowiska dla osób chorujących psychicznie, budowanie sieci wsparcia społecznego, organizowanie grup samopomocy,
– Zespoły leczenia środowiskowego – rola, zadania oraz znaczenie zespołów w organizacji sieci wsparcia dla osób chorujących psychicznie.
– Rola i zadania terapeuty środowiskowego,
– Psychologiczny aspekt pomagania,
– Psychopatologia, podstawowe zespoły zaburzeń psychicznych, objawy kliniczne i formy pomocy / m. in. kryzys depresyjny, maniakalny, dysfotyczny, przewlekłe zaburzenia psychotyczne, zaburzenia wieku starczego
– Specyfika komunikacji z osobami niepełnosprawnymi z różnego typu zaburzeniami psychicznymi
-Sytuacje trudne w kontakcie z osobą chorą, interwencje psychoterapeutyczne, dylematy i zasady etyczne.
– Psychologiczne aspekty sytuacji osoby świadczącej pomoc osobie niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi,
– Przeciwdziałanie wypaleniu, organizacja superwizji, grup wsparcia
– Działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych, symptomy zachowania osoby chorującej psychicznie świadczące o zbliżającym się pogorszeniu stanu zdrowia.
– Podstawy kontaktu z rodziną chorego- informowanie, angażowanie, współpraca, wspieranie.
– Psychoedukacja chorych i ich rodzin.

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
– Terapia zajęciowa – cele, zasady organizacji.
– Metody i formy aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie.
– Treningi umiejętności interpersonalnych
– Treningi specyficznych kompetencji społecznych – cele, zasady organizacji

4. Regulacje prawne w zakresie leczenia i opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi
– Ochrona zdrowia psychicznego- zagadnienia społeczno- prawne.
– Aspekty prawne opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi
– Możliwości uzyskania wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie- jednostki udzielające wsparcia, formy wsparcia oferowane przez te jednostki, zasady uzyskania pomocy.
– Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym Powiatowe Programy Ochrony Zdrowia Psychicznego, praca zespołów koordynujących.Dobre praktyki w tym zakresie.
– Zastosowanie przymusu bezpośredniego w kontekście zmieniających się przepisów prawnych, realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania w praktyce.

III. „Zespół Wypalenia Zawodowego kadry zarządzającej i pracowników – metody przezwyciężania problemów w pracy”

Celem szkolenia jest identyfikacja czynników sprzyjających wystąpieniu syndromu wypalenia zawodowego, a poprzez to wypracowanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałania.
Analiza indywidualnej, zawodowej i emocjonalnej kondycji uczestników, ocena skuteczności stosowanej strategii radzenia sobie ze stresem i wypaleniem, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności pokonywania zagrożeń zawodowych i rozwijanie odporności na ich działanie.

I. Mapa wypalenia zawodowego
– Czym jest wypalenie zawodowe?
– Wymiary wypalenia zawodowego
– Cele i oczekiwania względem pracy i ich wpływ na syndrom wypalenia.
II. Etapy wypalenia zawodowego:
– Fazy wypalenia zawodowego.
– Sygnały ostrzegawcze wypalenia (emocjonalne, fizyczne, związane z wykonywaną pracą)
– Czynniki determinujące wypalenie zawodowe – czynniki osobowościowe, czynniki organizacyjne
– Konsekwencje wypalenia zawodowego – dla jednostki, dla organizacji.
III. Profilaktyka i środki zaradcze:
– Diagnoza – co mnie wypala w pracy.
– Zmiana nieefektywnych nawyków.
– Praca nad własnymi zasobami i potencjałem.
– Środki zaradcze przeciwko wypaleniu zawodowemu.
IV. Radzenie sobie ze stresem:
– Rozróżnienie czym różni się stres od wypalenia zawodowego,
– Diagnoza stresorów w pracy,
– Fazy stresu.
– Strategie radzenia sobie ze stresem.
– Wybrane techniki relaksacyjne.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, dostosowanymi do potrzeb uczestników. Poza wykładami, dyskusjami moderowanymi, prezentacjami prowadzącego, szkolenie uwzględnia ćwiczenia warsztatowe, obejmujące pracę w grupach, dyskusję na forum, burzę mózgów, demonstracje, studium przypadku, dyskusję kierowaną, wymianę doświadczeń, zespołowe rozwiązywanie zadań.

Informacja dla uczestników (PDF)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu prosimy o kontakt telefoniczny lub zapraszamy na naszą stronę internetową www.vademecum.org.pl

Komentarze Ogólnopolska konferencja integracyjno-szkoleniowa (1)

      1 + 1 = ?    
Czasami warto usiąść w fotelu i pomyśleć o tego typu sprawach. Fajnie, że są ludzie, którzy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi za pomocą Internetu. Co byśmy bez niego dziś zrobili, ehh… SU1992 - Dobre case: http://www.vogue.fora.pl/off-topic,4/ubezpieczenie-oc,4668.html#90872
DODAŁ: pryzopet DNIA 01 marca 2016 O 13:00

ZOBACZ PODOBNE

Bon energetyczny – nowa forma wsparcia gospodarstw domowych. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.

11 lipca 2024      TAGI:   
W jakiej sytuacji można dokonać zmiany prawa do bonu? W jakich przypadkach będzie...»
Jak tworzyć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych by nie była pułkownikiem i spełniała wymogi prawa.

Spotkanie z ekspertem dla kadry zarządzającej OPS i CUS: Jak tworzyć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych? [bezpłatny webinar]

02 lipca 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu "Spotkanie z ekspertem", który...»
Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. Szkolenie online.

27 czerwca 2024      TAGI:      
Mając na uwadze ustawowy wymóg, jak również rzeczywistą potrzebę działania narzecz...»
Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek „1000 zł” dla pracowników pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2024      TAGI:      
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza mechanizm dodatków do wynagrodzeń...»
Bon Energetyczny 2024

Bon Energetyczny 2024 – szkolenie online na żywo + możliwość zadawania pytań na czacie

05 czerwca 2024      TAGI:   
Zapraszamy na szkolenie online z możliwością zadawania pytań na czacie "Bon Energetyczny...»