Szkolenia         

Rozpoczęto rekrutację na III edycję studiów podyplomowych

logo_mcps
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że rozpoczyna rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII .„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Wstępnie planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych; listopad 2014 r., a  zakończenia 31 maja 2015 r.

Studia podyplomowe realizowane będą na terenie m.st. Warszawa w systemie sobotnio – niedzielnym na następujących kierunkach:
• Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne – 120 miejsc.
• Coaching – 80 miejsc.
• Mediacje i negocjacje – 110 miejsc.
• Menadżer innowacji społecznych – 48 miejsc.
• Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa – 80 miejsc.
• Studium terapii i treningu grupowego – 58 miejsc.

Osoba ubiegająca się o udział w studiach podyplomowych powinna być zatrudniona na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Termin wygaśnięcia w/w umowy powinien przypadać później niż data planowanego zakończenia studiów, tj. po 31 maja 2015 roku. Uprzejmie informujemy, że jedna osoba może zgłosić się tylko na jeden kierunek studiów.

WAŻNE!
W ramach projektu zaplanowano trzy formy wsparcia: studia podyplomowe, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednej z ww. trzech form wsparcia.

W przypadku, gdy ktokolwiek z Państwa ukończył studia podyplomowe, szkolenie z zakresu specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, bądź aktualnie bierze udział w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, nie może wziąć udziału w ww. studiach podyplomowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (dokument dostępny do pobrania poniżej) oraz składanie Formularzy zgłoszeniowych (dokument dostępny do pobrania poniżej) od dnia 9 października 2014r. (czwartek) do dnia 17 października 2014r. (piątek) włącznie.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w następujących formach:
1. złożenie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego osobiście w siedzibie Projektodawcy tj. w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00;
2. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, decyduje data wpływu dokumentów do MCPS;
3. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego /skan/ pocztą elektroniczną (w tytule wiadomości należy podać kierunek studiów oraz imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki) bezpośrednio na jeden z trzech adresów, w zależności od wybranego kierunku studiów:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego – [email protected];
  • Coaching; Menadżer innowacji społecznych – [email protected];
  • Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa – [email protected];

Formularz zgłoszeniowy należy przysłać niezwłocznie również w wersji papierowej. W przypadku niedostarczenia Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych, Projektodawca dopuszcza możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych na studia.

UWAGA WAŻNE!! Projektodawca zastrzega sobie prawo, rezygnacji z organizacji studiów bądź jednego z kierunków studiów podyplomowych, bądź przesunięcia terminu ich rozpoczęcia z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z czynników prawno-organizacyjnych, o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników/Uczestniczki poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej/Projektu.

KONTAKT:
W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego: Grzegorz Górski, tel. 22 622 42 32 wew. 38, e-mail: [email protected]

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa: Anna Waśniewska, tel. 22 622 42 32 wew. 36, e-mail: [email protected]

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Coaching; Menadżer innowacji społecznych: Małgorzata Pawluczuk, tel. 22 622 42 32, wew. 36, e-mail: [email protected]

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO” (plik do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór umowy dostępny jest  na stronie MCPS

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

"Samorząd dla Rodziny” - trwają prace nad ustawą

„Samorząd dla Rodziny” – trwają prace nad ustawą

20 stycznia 2021      TAGI:         
Trwają prace nad projektem ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego...»
Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

20 stycznia 2021      TAGI:         
Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie...»
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

19 stycznia 2021      TAGI:      
Do 5 lutego można składać wnioski w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program...»
Zdalna praca w urzędach do 31 stycznia

Zdalna praca w urzędach do 31 stycznia

19 stycznia 2021      TAGI:         
W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»
Temperatura spada, dbajmy o innych

Temperatura spada, dbajmy o innych

19 stycznia 2021      TAGI:         
W ostatnich dniach temperatury, szczególnie w nocy, spadają do kilku stopni poniżej...»
alak » 20 stycznia 2021, 09:13

empatia- ministerstwo finansów

Aga.Ops » 19 stycznia 2021, 17:44

ZUS IMIR

Hania-:) » 19 stycznia 2021, 17:28

13-tka