Szkolenia         

Rozpoczęto rekrutację na III edycję studiów podyplomowych

logo_mcps
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że rozpoczyna rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII .„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Wstępnie planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych; listopad 2014 r., a  zakończenia 31 maja 2015 r.

Studia podyplomowe realizowane będą na terenie m.st. Warszawa w systemie sobotnio – niedzielnym na następujących kierunkach:
• Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne – 120 miejsc.
• Coaching – 80 miejsc.
• Mediacje i negocjacje – 110 miejsc.
• Menadżer innowacji społecznych – 48 miejsc.
• Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa – 80 miejsc.
• Studium terapii i treningu grupowego – 58 miejsc.

Osoba ubiegająca się o udział w studiach podyplomowych powinna być zatrudniona na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Termin wygaśnięcia w/w umowy powinien przypadać później niż data planowanego zakończenia studiów, tj. po 31 maja 2015 roku. Uprzejmie informujemy, że jedna osoba może zgłosić się tylko na jeden kierunek studiów.

WAŻNE!
W ramach projektu zaplanowano trzy formy wsparcia: studia podyplomowe, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednej z ww. trzech form wsparcia.

W przypadku, gdy ktokolwiek z Państwa ukończył studia podyplomowe, szkolenie z zakresu specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, bądź aktualnie bierze udział w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, nie może wziąć udziału w ww. studiach podyplomowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (dokument dostępny do pobrania poniżej) oraz składanie Formularzy zgłoszeniowych (dokument dostępny do pobrania poniżej) od dnia 9 października 2014r. (czwartek) do dnia 17 października 2014r. (piątek) włącznie.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w następujących formach:
1. złożenie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego osobiście w siedzibie Projektodawcy tj. w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00;
2. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, decyduje data wpływu dokumentów do MCPS;
3. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego /skan/ pocztą elektroniczną (w tytule wiadomości należy podać kierunek studiów oraz imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki) bezpośrednio na jeden z trzech adresów, w zależności od wybranego kierunku studiów:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego – [email protected];
  • Coaching; Menadżer innowacji społecznych – [email protected];
  • Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa – [email protected];

Formularz zgłoszeniowy należy przysłać niezwłocznie również w wersji papierowej. W przypadku niedostarczenia Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych, Projektodawca dopuszcza możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych na studia.

UWAGA WAŻNE!! Projektodawca zastrzega sobie prawo, rezygnacji z organizacji studiów bądź jednego z kierunków studiów podyplomowych, bądź przesunięcia terminu ich rozpoczęcia z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z czynników prawno-organizacyjnych, o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników/Uczestniczki poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej/Projektu.

KONTAKT:
W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego: Grzegorz Górski, tel. 22 622 42 32 wew. 38, e-mail: [email protected]

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa: Anna Waśniewska, tel. 22 622 42 32 wew. 36, e-mail: [email protected]

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Coaching; Menadżer innowacji społecznych: Małgorzata Pawluczuk, tel. 22 622 42 32, wew. 36, e-mail: [email protected]

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO” (plik do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór umowy dostępny jest  na stronie MCPS

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będą zmiany w pomocy społecznej

Będą zmiany w pomocy społecznej – dodatek terenowy w górę!

29 września 2020      TAGI:         
Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr projektu...»
Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

24 września 2020      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program...»
Wystartował program „Maluch+”

„Maluch+” wystartował

23 września 2020      TAGI:         
Przypominamy, że trwa nabór do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”. Wnioski...»
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Ostatnia chwila na wniosek w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

22 września 2020      TAGI:      
Jedynie do 30 września 2020 r. samorządy mogą składać wnioski w ramach programu...»
minimalne wynagrodzenie 2021

Minimalne wynagrodzenie w górę. Wiemy, ile wyniesie w 2021 roku

17 września 2020      TAGI:         
W dniu 16.09.2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15września...»