Szkolenia         

Rozpoczęto rekrutację na III edycję studiów podyplomowych

WAŻNE!
W ramach projektu zaplanowano trzy formy wsparcia: studia podyplomowe, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednej z ww. trzech form wsparcia.

W przypadku, gdy ktokolwiek z Państwa ukończył studia podyplomowe, szkolenie z zakresu specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, bądź aktualnie bierze udział w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, nie może wziąć udziału w ww. studiach podyplomowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (dokument dostępny do pobrania poniżej) oraz składanie Formularzy zgłoszeniowych (dokument dostępny do pobrania poniżej) od dnia 9 października 2014r. (czwartek) do dnia 17 października 2014r. (piątek) włącznie.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w następujących formach:
1. złożenie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego osobiście w siedzibie Projektodawcy tj. w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00;
2. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, decyduje data wpływu dokumentów do MCPS;
3. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego /skan/ pocztą elektroniczną (w tytule wiadomości należy podać kierunek studiów oraz imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki) bezpośrednio na jeden z trzech adresów, w zależności od wybranego kierunku studiów:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego – [email protected];
  • Coaching; Menadżer innowacji społecznych – [email protected];
  • Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa – [email protected];

Formularz zgłoszeniowy należy przysłać niezwłocznie również w wersji papierowej. W przypadku niedostarczenia Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych, Projektodawca dopuszcza możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych na studia.

UWAGA WAŻNE!! Projektodawca zastrzega sobie prawo, rezygnacji z organizacji studiów bądź jednego z kierunków studiów podyplomowych, bądź przesunięcia terminu ich rozpoczęcia z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z czynników prawno-organizacyjnych, o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników/Uczestniczki poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej/Projektu.

KONTAKT:
W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego: Grzegorz Górski, tel. 22 622 42 32 wew. 38, e-mail: [email protected]

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa: Anna Waśniewska, tel. 22 622 42 32 wew. 36, e-mail: [email protected]

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Coaching; Menadżer innowacji społecznych: Małgorzata Pawluczuk, tel. 22 622 42 32, wew. 36, e-mail: [email protected]

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO” (plik do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór umowy dostępny jest  na stronie MCPS

Komentarze Rozpoczęto rekrutację na III edycję studiów podyplomowych (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
agaGOPS1 » 22 lipca 2024, 12:32

ŚP do kiedy Tom pomocy:-)

majka1234 » 22 lipca 2024, 12:29

śp

nagdam » 22 lipca 2024, 12:04

zmiana kategorii zaszeregowania

agejszen92 » 22 lipca 2024, 11:44

do kiedy śp