Newsy         

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

sejm_posiedzenie_komisji_22.04.2015

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg istotnych zmian, lecz bez „rewolucji” – informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, której przedstawiciele, w dniu 22 kwietnia 2015 r., uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

W projekcie komisyjnym proponuje się m.in.:

– wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz „nowego” zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowaniu, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o ten projekt. Zmiana ma m.in. związek z pozyskiwaniem środków na realizację projektów z funduszy europejskich;

– doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;

– uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie,ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania; wskazanie, iż przyznanie miejsca w noclegowni lub ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a wydatki na poniesioną pomoc nie podlegają zwrotowi oraz wskazanie, iż indywidualny program wychodzenia z bezdomności dla osób przebywających w schronisku jest realizowany przez tą placówkę;

– uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana dorażnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;

– zmianę dotyczącą zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania m.in. środowiskowych domów samopomocy tj. zwiększenie do 300 % kryterium dochodowego uprawniającego do progu 5% odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i określenie minimalnej dotacji wojewody przypadającej na uczestnika ośrodka wspracia tj. w przypadku śdś do 250% kryterium dochodowego (przewiduje się stopniowy wzrost do zakładanego rozłożony na trzy najbliższe lata);

– umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);

– umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w dps, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;

– rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynności. Niestety w projekcie nie ujęto kwestii bezpieczeństwa innych pracowników pomocy społecznej, jak też podejmowania innych czynności niewymagających przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, o co wnosiły grupy robocze powołane przez MPiPS;

– uregulowanie zasad superwizji, które nie mogły jak dotąd być wprowadzone przez stosowne rozporządzenie m.in. określono zgodnie z postulatami środowiska, iż superwizorem pracy socjalnej może być osoba posiadająca wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Projekt zmian zostanie skierowany do Marszałka Sejmu RP, a następnie procedowany w Komisji.

Źródło: PFZPSiPS/Facebook

Komentarze Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (10)

      3 + 5 = ?    
Pracowników socjalnych pozostawiono na łasce gmin. Zarabiają oni mniej niż pozostali gminni urzędnicy. Nie dba się zupełnie o tą grupę zawodową. Dodaje się nowe obowiązki i oczekuje, że nadal wszyscy radośnie będą to wykonywać. Wymagania co do poziomu wykształcenia i wyszkolenia oczywiście wzrastają- a płaca jak najniższa.
DODAŁ: zisis DNIA 14 września 2016 O 09:12
A co z wynagrodzeniami dla pracowników??? a co z dodatkiem 250? Dlaczego o tym się zapomina???? podopieczni maja więcej niż my!!! Do cholery kiedy wreszcie zaczniecie dbać o nas samych???
DODAŁ: pracownik DNIA 08 czerwca 2016 O 12:51
Asystent rodziny pomijany jest również w wielu innych kwestiach jak np. dodatek za pracę w terenie oraz dodatkowe 10 dni urlopu, które przysługują pracownikom socjalnym. Nie mówiąc juz o wynagrodzeniu zasadniczym....
DODAŁ: Dorota DNIA 19 sierpnia 2015 O 08:21
a asystent z kim ma jeździć?
DODAŁ: Paweł DNIA 09 sierpnia 2015 O 19:24
A co ze zwolnieniem z odpłatnosci za pobyt w dps dzieci nad ktorymi sie znecano, bito je, ponizano. Ofiara ma placic teraz na swoje kata w podziekowaniu za to jak byla traktowana
DODAŁ: dominika DNIA 23 lipca 2015 O 11:52
NOWELIZACJA USTAWY TO NIE TYLKO KATALOGI USŁUG DLA KLIENTÓW. CO Z NAMI PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI? KIEDY WRESZCIE MPIPS DOCENI NASZĄ PRACĘ, ZWRÓCI UWAGĘ NA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH? KTO ZADBA O NASZE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH NP. Z KLIENTEM PO DOPALACZACH? MY TEŻ MAMY RODZINY, DZIECI, WNUKI. ILE TRZEBA CZEKAĆ NA PRAWDZIWE ZMIANY WOKÓŁ POMOCY SPOŁECZNEJ? JAKIE REKOMPENASTY SĄ DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ ( W MOIM PRZYPADKU 36 LAT PRACY WYŁĄCZNIE W POMOCY SPOŁECZNEJ). NA ŚWIECIE W RANKINGU ZAWODÓW PRACOWNIK SOCJALNY JEST NA BARDZO WYSOKIEJ POZYCJI, W POLSCE OBOWIĄZUJĄ NAS WYŁĄCZNIE PRZEPISY ZMIENIAJĄCE NASZĄ PRACĘ ALE REKOMPENSATY NIE MA ŻADNEJ, ANI GODZIWEJ PŁACY, ANI WALORYZACJI DODATKÓW, ANI ZWIĘKSZONEGO BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY ANI NIKT POZA 21 LISTOPADA NIE MÓWI O NAS NIC. CZY PRACA Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM TO TYLKO MA MIEJSCE W SZKOŁACH? CZY TYLKO NAUCZYCIELE MAJĄ TRUDNĄ PRACĘ? NAUCZYCIELE MAJĄ ZA TO WSZYSTKIE FERIE, ŚWIĘTA I WAKACJE WOLNE I PRACUJĄ 4 GODZ. DZIENNIE A MY CZASEM PO 12 GODZ. BO DRUGI CZŁOWIEK TAK POTRZEBUJE. KTO TO WIDZI, KTO DOCENIA KTO ZAUWAŻA?CZY KIEROWNICY JEDNOSTEK OPS NIE MOGĄ MIEĆ TEŻ DODATKOWEGO URLOPU W WYMIARZE 10 DNI JAK PRACOWNICY SOCJALNI? PROSZĘ O ODPOWIEDŹ
DODAŁ: JADWIGA DNIA 14 lipca 2015 O 10:33
A co z wcześniejszym przejściem na emeryturę po długim stażu pracy? bo nie wyobrażam sobie NAS w terenie po 60.
DODAŁ: Maria DNIA 15 maja 2015 O 12:56
Ingo- chodzi o to, żeby wprowadzono takie standardy w każdym MOPS i OPS w kraju. Nie wszędzie są tak wyrozumiali Kierownicy, że pozwolą pracownikom parami jeździć w teren. Podobnie jest z innymi sprawami. W jednych placówkach jest tak a w gminie obok zupełnie inaczej. Brak standaryzacji funkcjonowania ops-ów.
DODAŁ: Zbigniew DNIA 24 kwietnia 2015 O 12:46
Bezpieczeństwo poprzez możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników my już od dawna dla własnego bezpieczeństwa nie jeździmy w teren w pojedynkę.
DODAŁ: Inga DNIA 24 kwietnia 2015 O 08:34
Jak można się było spodziewać zupełnie pominięto w tych propozycjach samych pracowników pomocy społecznej. Kwestia bezpieczeństwa skupiona tylko na momencie przeprowadzania wywiadu- reszta nic. Nic o standardach jakie powinny obowiązywać w OPS-ach i MOPS-ach- choćby np. konieczność wyposażania te instytucje w samochody służbowe. Nic o zwaloryzowaniu dodatku 250zł. Nie zwraca się uwagi na żenująco niskie wynagrodzenia pracowników socjalnych.
DODAŁ: Zbigniew DNIA 23 kwietnia 2015 O 09:39

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
webinar_swiadczenia_rodzinne

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy o świadczeniu wspierającym (bezpłatne szkolenie online)

27 listopada 2023      TAGI:         
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym wprowadzono zmiany...»
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

05 kwietnia 2024      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika...»
Dodatek węglowy a samowola budowlana

Nowy tekst jednolity ustawy o dodatku węglowym

20 stycznia 2023      TAGI:      
W dniu 18.01.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

28 marca 2024      TAGI:      
W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»