Szkolenia   

Zapisy na nowe szkolenie ”Asystent Rodziny” 230h

Kim jest asystent rodziny?

Jest to osoba, która przez pewien okres wspiera rodzinę, aby mogła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, szczególnie te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Funkcję asystenta rodziny wprowadziła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Standardy szkolenia na asystenta rodziny zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dn. 9 grudnia 2011 r.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Kandydat na asystentem rodziny musi spełniać następujące wymagania:
– ukończone studia takie jak pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna,
lub
– ukończone studia wyższe na każdym innym kierunku pod warunkiem, że uzupełnieni je o szkolenie zgodne z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i ma co najmniej roczny staż pracy z rodzina lub dziećmi,
lub
– ma wykształcenie średnie, uzupełni je szkoleniem zgodnym z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i ma co najmniej trzyletni staż pracy z rodzina lub dziećmi.

Dlaczego warto ukończyć szkolenie Asystent Rodziny u nas?

1) Posiadamy zatwierdzenie programu szkolenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wymiarze 230 godzin, co oznacza, iż osoby, które ukończą nasze szkolenie będą mieć uprawnienia do pracy w charakterze asystenta rodziny.
2) Mamy doświadczoną i profesjonalna kadrę trenerów i kładziemy nacisk na przystępne i praktyczne przekazanie wiedzy.
3) jest szansą na podjecie pracy w instytucjach pomocy społecznej,
4) w sposób profesjonalny przygotowuje do pracy z rodzinami, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
5) bardzo duży nacisk kładziemy na praktyczne przygotowania do zawodu a praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych instytucjach pomocy społecznej w Warszawie,
6) jego cena jest bardzo atrakcyjna!

Odbiorcy szkolenia Asystent Rodziny

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nasze szkolenie dedykujemy przede wszystkim:

– osobom z wykształceniem średnim, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta rodziny,

– osobom z każdym wykształceniem wyższym innym niż pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna (osoby te mają uprawnienia do wykonywania zawodu), które chcą podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny.

Szkolenie „Asystent Rodziny” może być również śmiało polecone: asystentom rodziny, pracownikom socjalnym, innym pracownikom ośrodków pomocy społecznej, pracownikom Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, pedagogom szkolnym, pracownikom organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką pomocy rodzinie, wszystkim tym, którzy interesują się poruszaną w trakcie szkolenia tematyką.

Bloki tematyczne szkolenia Asystent Rodziny i czas trwania szkolenia

  • Szkolenie Asystent Rodziny trwa 230 godzin dydaktycznych
  • Bloki tematyczne szkolenia:

BLOK I Skuteczna komunikacja interpersonalna w pracy Asystenta Rodziny
BLOK II Zagadnienia prawne w pracy Asystenta Rodziny
BLOK III Metodyka pracy Asystenta z rodziną
BLOK IV Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań Asystenta Rodziny
BLOK V Warsztat pracy Asystenta Rodziny
BLOK VI Psychologia Rodziny
BLOK VII Podstawy psychologii rozwojowej
BLOK VIII Zarządzanie budżetem domowym
BLOK IX Praca z osobami niepełnosprawnymi
BLOK X Edukacja rozwojowa
BLOK XI Współpraca ze służbami

Terminy szkoleń: 11 lipca – 20 września 2015r.
Czas: Zajęcia odbywają się co tydzień w weekendy (sobota-niedziela),
230 godzin dydaktycznych (200h teorii + 30h praktyki)
Miejsce szkolenia: Warszawa.

KOSZT KURSU KWALIFIKACYJNEGO

Klienci indywidualni:
– Płatność z góry: 2490 zł
– 2 raty: 1345 zł
– 3 raty: 996 zł
Klienci instytucjonalni:
– Płatność z góry: 2790 zł
– Płatność po szkoleniu: 2990 zł

ZAPYTAJ O RABATY !

Więcej na nazmiane.com

Komentarze Zapisy na nowe szkolenie ”Asystent Rodziny” 230h (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Procedura 12a - czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, dokumentacja, pytania.

Procedura 12a – czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, dokumentacja, pytania. Szkolenie online [oferta NO LIMIT].

09 kwietnia 2024      TAGI:   
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi Pani Iwona Klimowicz. Tytuł...»
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

12 lutego 2024      TAGI:      
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi nabór naszkolenie...»
Mapuj Pomoc

Szkolenie „Mapuj Pomoc – narzędzie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej”

21 czerwca 2023      TAGI:         
28 czerwca w Rzeszowie w ramach Podkarpackiej Grupy Koordynacyjnej (PCG) prowadzonej...»
Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Wybrane problemy stosowania KPA w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bezpłatne szkolenie online)

11 kwietnia 2023      TAGI:         
Postępowania prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oparte sąoprzepisy...»
Superwizja pracy

Superwizja pracy socjalnej a wypalenie zawodowe. Szkolenie online.

16 października 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, pt. "Superwizja pracy socjalnej a wypalenie...»