Szkolenia      

Studium Asystenta Rodziny – edycja jesień 2015

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu adresowanym do osób, które chcą pełnić funkcję Asystenta Rodziny. Centrum od wielu lat prowadzi systematyczne szkolenia dla psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, kuratorów zawodowych, pracowników socjalnych.

asystent-rodziny

Specjalistyczne szkolenie: „Studium Asystenta Rodziny”, które rozpocznie się w październiku 2015r., zorganizowano na mocy akredytacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest to studium nadające kwalifikacje i tytuł zawodowy: Asystenta Rodziny. Program Studium Asystent Rodziny opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowany jest na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników.

Plan studium obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu: psychologii i pracy z rodziną, pedagogiki rodziny, psychologii rozwojowej i wychowawczej, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnych, pracy socjalnej i pracy terapeutycznej z rodziną, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego i cywilnego, regulacji prawnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, metodologii pracy asystenta rodziny, uprawnień i etyki zawodowej asystenta rodziny. Celem Studium jest kształcenie przyszłych asystentów rodziny. Studium asystenta Rodziny jest szkoleniem nadającym kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Asystenta Rodziny.

Adresaci: Adresatami Studium Asystenta Rodziny są osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim, zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy dotyczącej zawodu Asystenta Rodziny. Adresatami stadium mogą być: absolwenci studiów magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny, osoby z wykształceniem średnim, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny, osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, pracownicy Urzędów Gmin, oraz inne osoby zainteresowane pracą asystenta rodziny.

Ilość godzin: Studium Asystenta Rodziny obejmuje 230 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 3-4.10.2015 roku.

Certyfikat: Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Program Studium spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887). Dolnośląskie Centrum Psychoterapii decyzją ministra otrzymało akredytację na organizację i realizację profesjonalnego szkolenia kwalifikacyjnego dla przyszłych asystentów rodziny, program merytoryczny, jak i kwalifikacje osób prowadzących zajęcia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zasady naboru na Studium:

1. Dostarczyć do DCP do dnia 3.10.2015 Kartę Zgłoszenie udziału w Studium (do wyboru: wypełnij Kartę zgłoszenia on-line (24h) na www.dcp.wroclaw.pl lub wyślij Kartę Zgłoszenia na e-mail: szkolenia@dcp.wroclaw.pl lub wyślij Kartę Zgłoszenia na fax. (71) 361 60 35. Karta do pobrania na www.dcp.wroclaw.pl).
2. Wpłacić na konto DCP oplatę za Studium (do wyboru: 1, lub 2 raty).
3. O przyjęciu na Studium decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dostępne są w ofercie szkoleniowej DCP

Informator Studium Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii (str. 45-54)

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń podyplomowych DCP: Studium Psychologii Sądowej, Studium Mediacji, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Studium Terapii Rodzin, Studium Treningu i Terapii Grupowej, Studium Interwencji Kryzysowej, Studium HR – jesień 2015

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Studium DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4
50-347 Wrocław
www.dcp.wroclaw.pl

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»

Kolejne szkolenia w ramach programu „Bliżej rodziny”

20 sierpnia 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 4 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

19 marca 2018      TAGI:      
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»