Szkolenia      

Studium Asystenta Rodziny – edycja jesień 2015

Adresaci: Adresatami Studium Asystenta Rodziny są osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim, zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy dotyczącej zawodu Asystenta Rodziny. Adresatami stadium mogą być: absolwenci studiów magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny, osoby z wykształceniem średnim, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny, osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, pracownicy Urzędów Gmin, oraz inne osoby zainteresowane pracą asystenta rodziny.

Ilość godzin: Studium Asystenta Rodziny obejmuje 230 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 3-4.10.2015 roku.

Certyfikat: Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Program Studium spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887). Dolnośląskie Centrum Psychoterapii decyzją ministra otrzymało akredytację na organizację i realizację profesjonalnego szkolenia kwalifikacyjnego dla przyszłych asystentów rodziny, program merytoryczny, jak i kwalifikacje osób prowadzących zajęcia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zasady naboru na Studium:

1. Dostarczyć do DCP do dnia 3.10.2015 Kartę Zgłoszenie udziału w Studium (do wyboru: wypełnij Kartę zgłoszenia on-line (24h) na www.dcp.wroclaw.pl lub wyślij Kartę Zgłoszenia na e-mail: [email protected] lub wyślij Kartę Zgłoszenia na fax. (71) 361 60 35. Karta do pobrania na www.dcp.wroclaw.pl).
2. Wpłacić na konto DCP oplatę za Studium (do wyboru: 1, lub 2 raty).
3. O przyjęciu na Studium decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dostępne są w ofercie szkoleniowej DCP

Informator Studium Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii (str. 45-54)

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń podyplomowych DCP: Studium Psychologii Sądowej, Studium Mediacji, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, Studium Terapii Rodzin, Studium Treningu i Terapii Grupowej, Studium Interwencji Kryzysowej, Studium HR – jesień 2015

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Studium DCP

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4
50-347 Wrocław
www.dcp.wroclaw.pl

Komentarze Studium Asystenta Rodziny – edycja jesień 2015 (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny

Metodyka i dokumentowanie pracy Asystenta Rodziny. Szkolenie online na żywo.

29 kwietnia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które na żywo poprowadzi 7.06.2024 r. Pani...»
Dobry start - praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia.

Dobry start – praca asystenta rodziny z kobietą w ciąży lub rodzicami niemowlęcia. Szkolenie online.

02 lutego 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi prof. Izabela Krasiejko....»
NOWE ZADANIE ASYSTENTA RODZINY

NOWE ZADANIE ASYSTENTA RODZINY – Bezpłatny webinar.

10 marca 2023      TAGI:         
Projekt nowelizacji K.P.K. i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...»

Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – Edycja 2024

24 listopada 2023      TAGI:      
Szkolenie video (nagrane) Cena szkolenia: 349 zł brutto Prowadząca: Małgorzata...»