Szkolenia

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do uczestnictwa w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kurs podstawowy – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

  • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
  • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
  • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Kierownikiem Studium jest mgr Piotr Antoniak.

Informacje o bieżącej edycji

Terminy:

I sesja: 22 września – 25 września 2015

II sesja: 27 października – 30 października 2015

III sesja: 1 grudnia – 4 grudnia 2015

Kurs odbywa się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

Koszt dydaktyki wynosi 1950 zł. Pieniądze można wpłacać w dwóch ratach – przed pierwszą i trzecią sesją. Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja „ETOH” (www.etoh.edu.pl), +22 836 80 81.

Wypełnione zgłoszenie można wysłać, mailem poczta@ipz.edu.pl, pocztą lub faksem do sekretariatu IPZ Warszawa, ul.Gęślarska 3; fax.; (22) 863-42-75.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Magdalena Tesarska, (sekretariat IPZ) w godz. 9-16, tel.: (22) 863-87-38; 863-90-97, w sprawach merytorycznych kierownik studium Piotr Antoniak (sekretariat Pogotowia „Niebieska Linia”), tel. 22 824-25-01, 22 823-96-64.

Pełna treść ogłoszenia na stronie http://www.niebieskalinia.pl/szkolenia/szkoly/studium-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RODO a monitoring w miejscu pracy

10 lipca 2018      TAGI:      
Wejście w życie RODO przyniosło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych....»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 4 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

19 marca 2018      TAGI:      
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»

RODO na progu i co dalej?

07 marca 2018      TAGI:      
W mają wejdą w życie zapisy RODO, tym samym zobligują do ich przestrzegania. Wychodząc...»

GIODO – darmowe szkolenie

05 lutego 2018      TAGI:      
W dniu 27 lutego 2018r. w Warszawie odbędzie się darmowe szkolenie organizowane przez...»