Szkolenia      

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

vademecum

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. „Najnowsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany wchodzące w życie w najbliższym czasie oraz zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., wprowadzane w szczególności następującymi aktami prawnymi:

– ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
– ustawa z dnia 10 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
– ustawa z dnia 24 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
– ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.”

MIEJSCE SZKOLENIA:

28.09.2015r. – KRAKÓW
29.09.2015r. – RZESZÓW
30.09.2015r. – KIELCE
01.10.2015r. – LUBLIN
02.10.2015r. – WARSZAWA
05.10.2015r. – ŁÓDŹ
06.10.2015r. – WROCŁAW
07.10.2015r. – POZNAŃ
08.10.2015r. – TORUŃ
09.10.2015r. – OLSZTYN

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zagadnienia:

1. Likwidacja egzekucji administracyjnej należności dłużników z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zastąpienie jej egzekucją sądową – szczegółowe omówienie nowej procedury i konsekwencje tego rozwiązania dla „starych” spraw i bieżącej realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przepisy przejściowe, nowe obowiązki organu właściwego, terminy, nowy podział odzyskanych kwot, rozliczanie i dochodzenie odsetek),

2. Uproszczenie działań podejmowanych przez organ właściwy dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego,

3. Zmiany/ujednolicenie katalogów utraty i uzyskania dochodu (dochody z renty w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego, dochody z umowy o dzieło, dochody z alimentów po śmierci rodzica zobowiązanego do alimentacji, dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochody z zawieszonej działalności gospodarczej),

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych po śmierci osoby uprawnionej,

5. Zmiana sposobu dochodzenia zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego za okres objęty prawem do dodatku pielęgnacyjnego,

6. Zmiany dotyczące postępowania w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

7. Zmiany zasad opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia społeczne za rolników, małżonków rolników i domowników otrzymujących/ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – składki opłacane przez organ właściwy do ZUS lub do KRUS na podstawie wyboru osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, zapisy umożliwiające „powrót” do ubezpieczenia w KRUS, sposób postępowania organu właściwego, terminy,

8. Możliwość wprowadzenia przez gminę dodatkowego, „własnego” świadczenia rodzinnego,

9. Podwyższenie wysokości niektórych świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych od 1 listopada 2015 r. – rozporządzenie Rady Ministrów

10. Zasada „złotówka za złotówkę” od 1 stycznia 2016 r. – sposób ustalania dochodu i prawa do świadczeń rodzinnych z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”, sposób konstruowania decyzji przyznających świadczenia z zastosowaniem mechanizmu, wpływ zmian sytuacji dochodowej i składu rodziny na mechanizm

11. Świadczenie rodzicielskie – nowe świadczenie rodzinne od 1 stycznia 2016 r. – warunki przyznawania, katalog osób
uprawnionych, kwota świadczenia, przesłanki negatywne powodujące brak prawa do świadczenia rodzicielskiego,świadczenie rodzicielskie, a zbieg z innymi świadczeniami rodzinnymi, zmiany w katalogu dochodu związane z wprowadzeniem świadczenia rodzicielskiego,

12. Cyfryzacja/informatyzacja procesu przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 stycznia 2016 r. – możliwość składania wniosków i załączników przez internet za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU), elektroniczne wzory wniosków, samodzielne uzyskiwanie informacji/danych niezbędnych do ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń przez organ właściwy (dane o dochodach, dane o składce zdrowotnej i inne dane ubezpieczeniowe, dane o orzeczeniu potwierdzającym niepełnosprawność, dane o wieku i stanie cywilnym), możliwość elektronicznej weryfikacji danych,

13. Przepisy przejściowe,

14. Zmiany w aktach wykonawczych dotyczących sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne i sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

15. Warunki przyznawania świadczeń opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

II. Bieżąca realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

III. Pytania i konsultacje indywidualne.

www.vademecum.org.pl

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RODO w pomocy społecznej - bezpłatne szkolenie online

RODO w pomocy społecznej – bezpłatne szkolenie online

09 czerwca 2021      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online RODO w pomocy...»

Dziecko pod ochroną pomocy społecznej

05 listopada 2021      TAGI:         
Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na szkolenie z cyklu „Zima w OPS”: Pomoc...»

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej cieszy się ogromnym zainteresowaniem!

08 marca 2021      TAGI:      
Fundacja Gospodarcza Pro Europa, mimo iż jest w trakcie realizacji XI edycji szkolenia,...»
Ustalanie dochodu w pomocy społecznej

Ustalanie dochodu w pomocy społecznej. Praktyczne przykłady oraz analiza przepisów i orzecznictwa

10 listopada 2021      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online pt. “Ustalanie dochodu...»
Zmiany w obszarze przemocy w rodzinie

Zmiany w obszarze przemocy w rodzinie – spotkanie online

21 czerwca 2021      TAGI:      
W dniu 21 czerwca odbędzie się spotkanie online "Nakaz oraz zakaz, czyli o zmianach...»
nowa21 » 16 stycznia 2022, 13:12

Pilne! Czy ktoś wie co zrobić w takiej sytuacji?

GOPS_1234 » 16 stycznia 2022, 11:44

Dzierżawa za pszenice

karola ops » 16 stycznia 2022, 09:02

SZO i SP jednocześnie

1burza » 15 stycznia 2022, 21:10

zbiory centralne

karola ops » 15 stycznia 2022, 08:39

Ogrzewanie domu