Newsy      

STALOWA WOLA. GALA POMOCY SPOŁECZNEJ

W dniu 19 listopada 2015 roku w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się uroczysta Gala Pomocy Społecznej 2015 z okazji 25-lecia funkcjonowania pomocy społecznej w Stalowej Woli.

17

W organizację imprezy włączyło się 16 organizacji i instytucji z terenu Stalowej Woli na co dzień pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Środowiskowe Domy Samopomocy Nr 1 i Nr 2, Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA”, Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła, Dom Dziecka „OCHRONKA” Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dzienny Dom Pobytu przy MOPS, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „TĘCZA” przy MOPS, Schronisko Męskie im. św. Brata Alberta.

Patronat nad Galą objęli Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Program imprezy obejmował m.in. wykład Dr hab. KUL Pana Marka Klimka pt. „Przeobrażenia pomocy społecznej na przełomie lat 1990 – 2015”, projekcję filmu dokumentalnego na temat instytucji pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Stalowej Woli, rozstrzygniecie plebiscytu na pracowników pomocy społecznej 25-lecia, który był przeprowadzony w każdej z instytucji zaangażowanych w organizację Gali. Podczas uroczystości zostali również nagrodzeni pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na podstawie głosów oddanych przez klientów w konkursie „Pracownik socjalny 2015 roku”. Całość imprezy uświetniły występy podopiecznych dziennych ośrodków wsparcia ze Stalowej Woli. Ponadto w holu MDK można było oglądać prace wykonane przez uczestników świetlic, warsztatów, środowiskowych domów samopomocy, DPS, DDP. Celem Gali było pokazanie lokalnej społeczności oraz osobom, instytucjom i organizacjom pracy pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Stalowej Woli. W Gali uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Stalowej Woli, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i ROPS w Rzeszowie, ale również pracownicy i byli pracownicy instytucji pomocy społecznej, osoby korzystające ze wsparcia oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują lub działają na polu pomocy drugiemu człowiekowi.

DSC_0245

W plebiscycie na pracownika pomocy społecznej 25-lecia nagrodzeni przez Prezydenta Stalowej Woli – Pana Lucjusza Nadbereżnego oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej – Panią Ewę Sekulską zostali:
1. Marta Kuczera – Starszy pracownik socjalny MOPS;
2. Lidia Ambroziewicz – Starszy pracownik socjalny ŚDS Nr 1;
3. Daniel Hausner – Wiceprezes PKPS;
4. Irena Dul – Główny księgowy WTZ przy MOPS;
5. Mariola Krasińska – Ziarno – Instruktor terapii zajęciowej WTZ „SZANSA”;
6. Kazimierz Jańczyk – Kierownik WTZ „NADZIEJA”;
7. Elżbieta Lech – Interwent kryzysowy SOWIK;
8. Alina Wyka – starszy pracownik socjalny DPS im. Józefa Gawła;
9. Małgorzata Kościółek – Kierownik DDP przy MOPS;
10. Zenon Gielarek – Kierownik Schroniska Męskiego im. Św. Brata Alberta;
11. Anna Miller – Dyrektor Domu Dziecka „OCHRONKA”;
12. Teresa Sopelak – Referent Oddziału Rejonowego PCK;
13. Ewa Stój – Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „TĘCZA”;
14. Janusz Czajka – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM”;
15. Aneta Mazur – Koordynator PCPR.

W konkursie na Pracownika Socjalnego 2015 roku wyróżnienia z rąk Dyrektora MOPS w Stalowej Woli – Pana Piotra Pierścionek oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – Pani Ewy Sekulskiej otrzymały:
1. Anna Kornak – Starszy specjalista pracy socjalnej;
2. Małgorzata Zawadzka – Starszy pracownik socjalny
Pracownikiem socjalnym 2015 roku została natomiast Pani Teresa Laba – starszy pracownik socjalny MOPS.

Ponadto wyróżnienia za całokształt pracy zawodowej oraz trud włożony w rozwój systemu pomocy społecznej w Stalowej Woli otrzymały: Pani Maria Brzezińska oraz ś. p. Bożena Brzezińska – Piątek.

Za pomoc w organizacji Gali Pomocy Społecznej 2015 dziękujemy sponsorom i osobom zaprzyjaźnionym, dzięki którym mogliśmy w ten sposób świętować Dzień Pracownika Socjalnego w Stalowej Woli.

MOPS Stalowa Wola

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

Alimenty a świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomocy społecznej

12 listopada 2021      TAGI:         
Uchwałą z dnia 2021-11-08 Sygn. akt I OPS 2/21 Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał...»
Będzie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Będzie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

20 października 2021      TAGI:         
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja wpłynie...»
Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 10 maja 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

19 stycznia 2021      TAGI:      
Do 5 lutego można składać wnioski w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program...»
Od wykluczenia do aktywizacji

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”

08 grudnia 2021      TAGI:         
6 grudnia 2021 r. ruszył nabór ofert do konkursu na rok 2022. Jego celem jest wzmacnianie...»
Ania80 » 19 stycznia 2022, 20:57

Umowa zlecenie

EWA19 » 19 stycznia 2022, 18:51

dodatek mieszkaniowy od 2022r.

paco » 19 stycznia 2022, 17:30

Wniosek ePUAP