Porady   

Ingerencja państwa we władzę rodzicielską – przyczyny i konsekwencje

Przyczyną ingerencji państwa we władzę rodzicielską jest przede wszystkim dbałość o dobro dziecka  i reagowanie, gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Konsekwencją ingerencji państwa we władzę rodzicielską jest ograniczenie, zawieszenie bądź też pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd rodzinny może ograniczyć władzę rodzicielską, stosując jednocześnie przy tym m.in.: nadzór kuratora, zobowiązanie do pracy z asystentem rodziny, zobowiązanie do uczestnictwa zajęciach w placówce wsparcia dziennego itp. Jeżeli środki te nie są wystarczające i dobro dziecka w dalszym ciągu jest zagrożone, sąd może orzec o umieszczeniu małoletniego w pieczy zastępczej.

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, sąd rodzinny zobowiązany jest do zastosowania najostrzejszego środka w postaci pozbawienia władzy rodzicielskiej. W wyniku pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic traci ogół praw i obowiązków. W tej sytuacji sąd ustanawia opiekuna prawnego dziecka. Sąd rodzinny może przywrócić władzę rodzicielską.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej stosowane jest w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, np.: pobyt w szpitalu, krótkotrwała kara pozbawienia wolności, wyjazd za granicę. Sąd rodzinny uchyla zawieszenie, gdy przyczyna ustaje.

Komentarze Ingerencja państwa we władzę rodzicielską – przyczyny i konsekwencje (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich