Prawo do pomocy społecznej

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Brak współpracy wnioskodawcy z pracownikiem pomocy społecznej – konsekwencje

Według Ustawy o pomocy społecznej celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, której... »

Proceduralne aspekty udzielania świadczeń wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Mając na myśli świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczą one m.in. osób usamodzielnianych, rodzin... »

Proceduralne aspekty udzielania świadczeń rodzinnych

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na wniosek strony, podobnie jak w przypadku świadczeń z pomocy społecznej. Wniosek należy złożyć... »

Proceduralne aspekty udzielania pomocy społecznej

Istnieją dwie możliwości przyznania pomocy społecznej – może ona zostać udzielona na wniosek osoby zainteresowanej, jak i z urzędu. W takiej sytuacji... »

Dochód w pomocy społecznej

Podczas ustalania prawa do pomocy społecznej za dochód przyjmuje się sumę przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną okwotę:... »
organ centralny    e-Zamówienia    odpłatność    Ministerstwo Klimatu i Środowiska    bezpieczeństwo    dyskryminacja    przemoc rodzinna    sąd opiekuńczy