Porady      

Interwencja kryzysowa – charakterystyka

W Ustawie o pomocy społecznej w art. 47 ust. 1 określono, że „(…) interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

Należy uznać, że interwencja kryzysowa jest działaniem podejmowanym zarówno w kontekście indywidualnych przeżyć i reakcji psychicznych rodzin przeżywających kryzys, jak i w kontekście reakcji na społecznie przeżywane sytuacje krytyczne.

Pracownicy socjalni mają obowiązek podjęcia się interwencji na rzecz osób połączonych wspólnym kryzysem, np. osób poszkodowanych w pożarze, powodzi lub wskutek przejścia huraganu; podjąć działania interwencyjne wobec rodzin osób, które zginęły w katastrofie komunikacyjnej, wspierać rodziny i bliskich ofiar zamachu terrorystycznego. Praca pracownika socjalnego jest nieodłącznie związana z kontaktem z grupą ludzi w sytuacji krytycznej, zagrożoną skutkami kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Kryzys powstaje wtedy, kiedy osoba, rodzina nie radzi sobie w trudnej sytuacji, przekracza ona jej indywidualne możliwości podjęcia działań zmierzających do jej rozwiązania. U w/w osób pojawia się rodzaj stresu negatywnego (dystresu), wówczas zasadne jest podjęcie interwencji.

W pierwszej kolejności pracownik powinien podjąć takie działania, które nie będą pogłębiać kryzysu, a następnie pomóc Klientowi wykorzystywać jego własne zasoby, które umożliwią mu radzenie sobie w tego rodzaju sytuacjach.

Komentarze Interwencja kryzysowa – charakterystyka (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna