DOKUMENTY

      Dokumenty      
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Wzór, Druk
Kategoria: Druki, formularze
Data dodania:
Pobierz wzór
    PDF (95.47 KB)     Liczba pobrań: 790
Pobierz druk
    PDF (220.69 KB)     Liczba pobrań: 677

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?