Czytelnia   

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Aurelia Włoch, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski i in. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
Geneza i ewolucja superwizji pracy socjalnej. Cele i struktura książki 7
1.1. Ewolucja roli, celów, modeli i typów superwizji 7
1.2. Przyczyny powstania książki i jej struktura 11
Rozdział 2
Pojęcie i rodzaje superwizji pracy socjalnej 17
2.1. Superwizja pracy socjalnej jako systemowe wsparcie 18
2.2. Cele superwizji pracy socjalnej 20
2.3. Obszary aktywności superwizora pracy socjalnej 20
2.4. Rodzaje superwizji pracy socjalnej 23
Rozdział 3
Proces przygotowania i wprowadzania superwizji do Jednostek Organizacyjnych
Pomocy Społecznej 29
3.1. Wybór superwizora – wymagania środowiska zawodowego, standaryzacyjne i ustawowe 30
3.2. Wprowadzenie superwizji pracy socjalnej do ośrodka 37
3.3. Szkolenia podnoszące wiedzę o superwizji 38
3.4. Pilotaż sesji superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych 40
Rozdział 4
Kontakt, relacja, wzorce komunikacji 45
4.1. Kontakt w superwizji pracy socjalnej 45
4.2. Relacja w superwizji pracy socjalnej 60
4.3. Wzorce komunikacji w superwizji pracy socjalnej 64
Rozdział 5
Kontrakt superwizyjny 67
5.1. Po co zawieramy kontrakt superwizyjny? 67
5.2. Kluczowe obszary kontraktu superwizyjnego 68
5.3. Zasady ustalane w ramach kontraktu superwizyjnego 72
Rozdział 6
Superwizja indywidualna 79
6.1. Odbiorcy superwizji indywidualnej 79
6.2. Korzyści i ograniczenia 82
6.3. Etapy przebiegu indywidualnej sesji superwizyjnej 84
6.4. Studium przypadków – dla superwizji indywidualnej 99
Rozdział 7
Superwizja grupowa 119
7.1. Odbiorcy superwizji grupowej 120
7.2. Korzyści i ograniczenia superwizji 123
7.3. Czynniki wpływające na przebieg sesji 125
7.4. Etapy grupowej sesji superwizyjnej 148
7.5. Superwizja pracy socjalnej z wykorzystaniem elementów metodyki grup Balinta 150
7.6. Superwizja pracy socjalnej z wykorzystaniem etapów metodycznego działania 181
Rozdział 8
Superwizja pracy socjalnej w projektach i programach 189
8.1. Odbiorcy superwizji 190
8.2. Korzyści i ograniczenia 191
8.3. Etapy przebiegu jednej sesji superwizyjnej 193
Rozdział 9
Trudności powstające w procesie superwizji i sposoby ich przezwyciężania 209
Rozdział 10
Techniki i narzędzia pomocne w superwizji pracy socjalnej 233
Rozdział 11
Superwizja jako instrument reformy pomocy społecznej i pracy socjalnej 265
Bibliografia 269
Spis rysunków, tabel i załączników 275
O Autorach 277

Komentarze „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Aurelia Włoch, Jerzy Krzyszkowski, Maciej Sosnowski i in. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»