Szkolenia      

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie.

Terminy szkoleń:

Warszawa 03.04.2017 r.

Poznań 10.04.2017 r.

Łódź 21.04.2017 r.

Program szkolenia:

I. Formalno-prawne podstawy pracy asystenta:

1. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2. zagadnienia dotyczące zadań wprowadzonych ustawą „Za życiem”

3. zadania i uprawnienia asystenta rodziny wprowadzone ustawą „Za życiem”

II. Metodyka pracy asystenta rodziny – praktyczne zastosowanie :

1. promocja i wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin

2. koordynacja działań zgodnie z założeniami ustawy „Za Życiem”

III. Wybrane aspekty:

1. wybrane problemy praktyczne dotyczące rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka w tym rodzin, w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko chore i niepełnosprawne.

2. wsparcie asystenta rodziny skierowane do kobiet w ciąży i po porodzie

3. problemy wynikające z opieki nad rodzina z kobieta w ciąży zagrożonej lub rodziną z niepełnosprawnym dzieckiem, w tym: organizacja poradnictwa

4. trudności pojawiające się w pracy z rodziną, praca z oporem i skuteczne motywowanie poszczególnych członków rodziny do zmiany zachowań

5. koordynacja poradnictwa w zakresie:

– przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka

– wsparcia psychologicznego

– pomocy prawnej, w szczególności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi i pracowniczymi

IV. Sporządzanie dokumentacji asystenta rodziny

1. analiza potrzeb i problemów rodziny;

2. sporządzanie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawa „Za Życiem”

V. Współpraca z instytucjami i ze środowiskiem lokalnym w związku z koordynacją działań związanych z opieka nad rodziną w której jest kobieta w ciąży, w tym ciąży zagrożonej lub rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko

1. katalog możliwego wsparcia dziecka, kobiety i rodziny

2. edukacja zdrowotna;

3. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

4. współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

Kontakt:

percept@percept-szkolenia.pl

tel. 694 327 113

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

„Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” szkoleń ciąg dalszy

20 czerwca 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Kolejne szkolenia w ramach programu „Bliżej rodziny”

20 sierpnia 2018      TAGI:      
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w Lublinie, w Białymstoku oraz...»

Trwa rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej!

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu serdecznie zaprasza na szkolenie specjalizacyjne zzakresu...»

Trwają zapisy na III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

10 maja 2019      TAGI:         
5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego...»