Szkolenia      

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie.

Terminy szkoleń:

Warszawa 03.04.2017 r.

Poznań 10.04.2017 r.

Łódź 21.04.2017 r.

Program szkolenia:

I. Formalno-prawne podstawy pracy asystenta:

1. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2. zagadnienia dotyczące zadań wprowadzonych ustawą „Za życiem”

3. zadania i uprawnienia asystenta rodziny wprowadzone ustawą „Za życiem”

II. Metodyka pracy asystenta rodziny – praktyczne zastosowanie :

1. promocja i wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin

2. koordynacja działań zgodnie z założeniami ustawy „Za Życiem”

III. Wybrane aspekty:

1. wybrane problemy praktyczne dotyczące rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka w tym rodzin, w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko chore i niepełnosprawne.

2. wsparcie asystenta rodziny skierowane do kobiet w ciąży i po porodzie

3. problemy wynikające z opieki nad rodzina z kobieta w ciąży zagrożonej lub rodziną z niepełnosprawnym dzieckiem, w tym: organizacja poradnictwa

4. trudności pojawiające się w pracy z rodziną, praca z oporem i skuteczne motywowanie poszczególnych członków rodziny do zmiany zachowań

5. koordynacja poradnictwa w zakresie:

– przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka

– wsparcia psychologicznego

– pomocy prawnej, w szczególności związanej z uprawnieniami rodzicielskimi i pracowniczymi

IV. Sporządzanie dokumentacji asystenta rodziny

1. analiza potrzeb i problemów rodziny;

2. sporządzanie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawa „Za Życiem”

V. Współpraca z instytucjami i ze środowiskiem lokalnym w związku z koordynacją działań związanych z opieka nad rodziną w której jest kobieta w ciąży, w tym ciąży zagrożonej lub rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko

1. katalog możliwego wsparcia dziecka, kobiety i rodziny

2. edukacja zdrowotna;

3. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

4. współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

Kontakt:

[email protected]

tel. 694 327 113

Komentarze Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kontrakt socjalny a plan pracy asystenta

Spotkanie z ekspertem. Kontrakt socjalny a plan pracy asystenta. Bezpłatny webinar.

18 sierpnia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu: "Spotkania z ekspertem", który...»
Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – szkolenie video

12 stycznia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniu video dotyczącym Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”...»
Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2023

Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2023. Praktyczne warsztaty dla realizatorów Programu

10 marca 2023      TAGI:      
Zapraszamy na praktyczne warsztaty dla realizatorów Programu „Opieka wytchnieniowa” –...»
Uprawnienia i obowiązki Asystenta rodziny w pytaniach i odpowiedziach

Uprawnienia i obowiązki asystenta rodziny w pytaniach i odpowiedziach [bezpłatny webinar]

11 lipca 2023      TAGI:         
Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi materiałami wideo: Uprawnienia i obowiązki...»