Porady      

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy zależy przede wszystkim od ogólnego stażu pracy pracownika, czyli od tego, jak długo osoba pracowała.

W momencie wyliczania urlopu bierze się pod uwagę całe dotychczasowe zatrudnienie, wszystkie jego okresy (niezależnie od zajmowanych stanowisk, wymiaru czasu pracy czy ewentualnych przerw w zatrudnieniu).

Natomiast pracownikowi socjalnemu po pięciu latach (bez przerw) pracy na stanowisku pracownik socjalny przysługuje urlop wypoczynkowy dodatkowy w ilości 10 dni roboczych.

Pracownik ma prawo do urlopu wymiarze 20 lub 26 dni.

Jednak pracownik, który dopiero rozpoczął pracę i został zatrudniony, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 urlopu, który będzie mu przysługiwał po przepracowaniu pełnego roku. Innymi słowy pracownik nabywa prawo do urlopu dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca.

Natomiast 20-sto dniowy urlop przysługuje pracownikowi, który pracował krócej niż 10 lat (praca w przeliczeniu na pełny etat i w oparciu o umowę o pracę). Jeśli zaś pracownik pracował dłużej niż 10 lat, przysługuje mu 26 dni urlopu.

Do wyliczenia przysługującego urlopu wlicza się także okres nauki. Kodeks pracy reguluje obecnie (2017), iż przy ustalaniu wymiaru urlopu bierze się okres maksymalnie 8 lat pobierania nauki.

Pracownikowi przysługuje urlop również za dni/okres, kiedy był na np. zwolnieniu lekarskim i fizycznie nie wykonywał pracy zawodowej, ale pozostawał w tym czasie w stosunku pracy.

W przypadku, kiedy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, urlop nie będzie mu przysługiwał.

Komentarze Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»