Porady      

Rezygnacja ze wsparcia asystenta rodziny złożona przez rodzinę – czy Ośrodek Pomocy jest wówczas zobowiązany powiadomić sąd rodzinny?

Wszystko zależy od okoliczności, w wyniku których rodzina podjęła wcześniej współpracę z asystentem rodziny.

Jeżeli asystent rodziny pracował z rodziną na wniosek pracownika socjalnego, placówki szkolnej czy na wniosek samej osoby, czyli pracował na tzw. „dobrowolności”, nie ma konieczności zgłaszania do sadu rodzinnego informacji o rezygnacji rodziny ze współpracy. Rodzina ma prawo zrezygnować ze wsparcia asystenta albo w wyniku zrealizowania wcześniej zawartego planu pracy z rodziną, albo w wyniku własnej chęci w poczuciu, że wsparcie takie nie jest jej już potrzebne.

Jeśli jednak rodzina rezygnuje, a asystent rodziny widzi konieczność pracy z tą rodziną dla dobra małoletnich dzieci, może osobiście lub we współpracy z pracownikiem socjalnym złożyć do właściwego sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny ze wskazaniem, że było już w tej rodzinie prowadzone wsparcie i istnieje ryzyko zaniedbań wychowawczych.

W przypadku jeśli asystent rodziny był przyznany rodzinie Postanowieniem Sądu, tylko kolejne Postanowienie „zwalnia” rodzinę ze współpracy z asystentem. W momencie kiedy rodzina nie chce dalej współpracować lub utrudnia tę pracę, asystent niezwłocznie powinien zgłosić sprawę do sądu rodzinnego.

Komentarze Rezygnacja ze wsparcia asystenta rodziny złożona przez rodzinę – czy Ośrodek Pomocy jest wówczas zobowiązany powiadomić sąd rodzinny? (3)

      5 + 4 = ?    
witam dostałam asystenta rodziny z polecenia kuratora ktorego miał mąż czy moge napisac o rezygnacje z asystenta rodziny który nie jest mi potrzebny do niczego
DODAŁ: dzasmina DNIA 25 maja 2023 O 18:28
Czy mogę zrezygnować z wsparcia Asystenta rodziny, jeżeli sąd zobowiązał mnie do ścisłej współpracy i czy muszę co pół roku pisac prośbę do Mop-su o jego przydzielenie? Nadmieniam iż A R nie odpuszcza cały czas widzi potrzebę współpracy.Od zobowiązania minęło już 5 lat,a w dalszym ciągu według As rodziny dużo wypracowałam.Nie ma zakończenia planu pracy, ponadto plan pracy jest opracowany bezemnie bez udziału mojej rodziny.Przedstawiany do podpisu.Czuje że jestem cały czas pod presją,robię co mi każą.Co mam robić pomóżcie.
DODAŁ: Az DNIA 10 stycznia 2023 O 16:52
"może osobiście lub we współpracy z pracownikiem socjalnym złożyć do właściwego sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny". Pisma "NA ZEWNĄTRZ" tylko Kierownik OPS!!!
DODAŁ: pavilupus DNIA 22 maja 2018 O 09:10

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»