Newsy      

500+ – zmiany od 1 stycznia 2018r.

Z dniem 1 stycznia 2018r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z czym obsługa wniosków o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus będzie należała do kompetencji wojewodów. Jego zadaniem będzie rozpatrzenie i ustalenie, czy w sprawie nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczenia społecznego. Tym samym organ I instancji będzie przesyłał wniosek oraz dokumentację już nie do marszałka województwa, a do wojewody.

Źródło:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8939,o-wsparciu-dla-rodzin-w-sejmie.html

Komentarze (6)

      1 + 3 = ?    
Wszystko jedno kto rozpatruje. Na ostatnie i jedyne 500+,a przede wszystkim na decyzję czekaliśmy 9 miesięcy od złożenia wniosku, bo mąż pracuje za granicą. Tym razem na początku grudnia po 4 miesiącach od Pani w ROPS-ie dowiedziałam się,że decyzje nie są już wydawane,bo od stycznia zmiana wydającego-to co przez miesiąc robi ta pani w urzędzie skoro decyzji nie wydaje. Kolejni urzędnicy pewnie kolejne 9 miesięcy będą przekładali dokumenty. W takiej sytuacji jest większość osób, z których jeden z małżonków pracuje za granicą.Ciekawa jestem czy pieniądze w ogóle wypłacą naszym dzieciom,a konkretnie 1, bo oboje pracujemy;-). Na druk E-411 czekam już 5 miesięcy. Strona Niemiecka bez żadnych poleconych za potwierdzeniem odbioru, dodatkowych dokumentów potwierdzających w przeciągu miesiąca się uporała z dokumentem, którego Polska nie uzupełni póki nie będzie niemieckiej pieczątki-kpina z ludzi. 500+ to dostaje moja sąsiadka, która nigdy nie pracowała,bo mąż w lasach państwowych pracuje;-)
DODAŁ: Anna DNIA 17 grudnia 2017 O 13:20
Od Autora: Tekst miał na celu przypomnienie/ewentualne zwrócenie uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa. Profesjonalista wie o zmianie przepisów prawa, jak również o postępowaniu organu w przypadku zastosowania, jak również braku zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Stąd konkluzja o braku konieczności analizy dokładnego postępowania organu w obu przypadkach, a jedynie zasygnalizowanie/przypomnienie o zmianie.
DODAŁ: administracja_ops DNIA 17 listopada 2017 O 12:51
jak nic nie rozumiałeś tak dalej nić nie rozumiesz - pierwsze zdanie twojego "newsa" wprowadza w błąd bo wojewoda to będzie tylko minimalny procent spraw rozpatrywał, tj. sprawy z koordynacji, a nie wszystkie sprawy o 500 jak kompletnie od czapy wskazuje pierwsze zdanie zawierające generalne bzdurne stwierdzenie.
DODAŁ: opsxyz DNIA 17 listopada 2017 O 09:27
nic mi nie umknęło - bzdurnę i wprowadzające w błąd jest pierwsze zdanie tego "newsa" od 7 boleści, bo kompletnie błędnie i nieprawidłowo zawiera generalne stwierdzenie, że od 1 stycznia 2018 cytuje "obsługa wniosków o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus będzie należała do kompetencji wojewodów" Będzie należała ale tylko w marginalnej liczbie spraw w których do rozstrzygnięcia będzie czy nie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji. Ta informacja, nieudacznie zresztą, jest podana dopiero w kolejnym zdaniu. Morał z tego taki - jak nie masz autorze pojęcia o czym piszesz to się nie zabieraj do pisania a tym bardziej do publikowania swoich "dzieł" na stronach forum, które jakoby usiłuje uchodzić za forum "profesjonalistów" w tym zakresie.
DODAŁ: opsxyz DNIA 16 listopada 2017 O 15:06
Odpowiedź autora artykułu: Pragnę wskazać że, autorowi stwierdzenia prawdopodobnie umknęła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (link do ustawy - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1428/1). Przedmiotowa ustawa została już opublikowana a jedynie jej pewne przepisy wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2018r. Tak jak art. 15 pkt 5 w/w ustawy w brzmieniu 5) w art. 11: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wojewoda może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji."; Przepis mówiący o momencie wejścia w życie to art. 41 w/w ustawy w brzmieniu: Art. 41 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem: 1) art. 1, art. 2 pkt 2, art. 3-5, art. 6 pkt 10, 11, 12 lit. d, g i lit. h w zakresie dodawanego w art. 23 ust. 10a, pkt 13, pkt 20 lit. a i b, pkt 21 i 22, art. 7-10, art. 11 pkt 3 lit. e, art. 12 pkt 1-42 i 44-46, art. 13 pkt 2 lit. a-c, art. 14 pkt 1, 3, pkt 4 w zakresie zmienianego w art. 6 ust. 2, pkt 5 lit. a, pkt 7-10, pkt 13, 14 i pkt 15 lit. a w zakresie zmienianego w art. 29 ust. 5 i 6 i lit. b, art. 15 pkt 5, 6, 8 lit. b w zakresie dodawanego w art. 14 ust. 4b, pkt 9, 10, 17, 18 lit. a, b i c w zakresie zmienianego w art. 30 ust. 2, pkt 19 i 20 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; W przypadku wątpliwości postaram się dokładniej wyjaśnić, w tekście odnosiłem się tylko do 500+ do innych zmian wprowadzanych w/w ustawa już nie (np w świadczeniach rodzinnych). Udało mi się znaleźć coć co może byc bardziej czytelne dla autora komentarza "Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa (od 1 stycznia 2018 r. wojewodzie) w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/EOG/Szwajcarii jednocześnie." https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/
DODAŁ: administracja_ops DNIA 14 listopada 2017 O 11:23
autorze tego "newsa" naucz się pisać i czytać bo bzdur nawypisywałeś nie potrafiąc nawet prawidłowo przepisać tego co jest na stronie mrpips
DODAŁ: opsxyz DNIA 13 listopada 2017 O 13:48

ZOBACZ PODOBNE

Rewolucyjne zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie kompleksowych rozwiązań...»

Będą zmiany w elektronicznych zaświadczeniach

23 lipca 2019      TAGI:         
Dynamiczne zmiany otaczającej rzeczywistości społecznej oraz postępująca informatyzacja...»

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

18 stycznia 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania...»

Zmiany w finansowaniu środowiskowych domów samopomocy

01 marca 2019      TAGI:         
W 2019 r. nastąpiła zmiana w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy,...»
Zmiany w pomocy społecznej

Zmiany w pomocy społecznej w związku z COVID – 19

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wzakresie...»