Newsy      

Europejski Filar Praw Socjalnych

W dniu 17 listopada 2017r. w Geoteborgu został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, szefa Komisji Europejskiej oraz premiera Estonii sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Europejski Filar Praw Socjalnych. W ceremonii uczestniczyli również szefowie państw i rządów krajów członkowskich w tym Polski. Wskazany filar opiera się na 20 zasadach skupionych wokół  trzech kategorii:

I Równe szanse i dostęp do zatrudnienia
1. Kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie
2. Równouprawnienie płci
3. Równe szanse
4. Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

II Uczciwe warunki pracy
5. Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie
6. Wynagrodzenie
7. Informacje o warunkach zatrudnienia i ochrona w przypadku zwolnień
8. Dialog społeczny i społeczne zaangażowanie pracowników
9. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy oraz ochrona danych

III. Ochrona socjalna i integracja społeczna.
11. Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci
12. Ochrona socjalna
13. Świadczenia dla bezrobotnych
14. Minimalny dochód
15. Świadczenia emerytalne i renty
16. Służba zdrowia
17. Integracja osób niepełnosprawnych
18. Opieka długoterminowa
19. Mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych
20. Dostęp do niezbędnych usług

Niezależnie od proklamowania zasad wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych Polska jest krajem prowadzącym aktywną politykę ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów społecznych.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9458,europejski-filar-praw-socjalnych-przyjety.html

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Forum Pracowników Socjalnych – Troska. Umacnianie. Siła.

11 października 2017      TAGI:      
W dniach 26-27 listopada 2017 r. odbędzie się Forum Pracowników Socjalnych – Troska....»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Zmiany w spółdzielniach socjalnych

12 kwietnia 2018      TAGI:      
Z dniem 31 marca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie...»

Rzecznik Praw Dziecka o zawodzie psychologa

19 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu...»

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich 8-9 grudnia 2017 r.

15 listopada 2017      TAGI:      
W dniach 8-9 grudnia 2017r. odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Mordechaja...»