Newsy      

Europejski Filar Praw Socjalnych

W dniu 17 listopada 2017r. w Geoteborgu został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, szefa Komisji Europejskiej oraz premiera Estonii sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Europejski Filar Praw Socjalnych. W ceremonii uczestniczyli również szefowie państw i rządów krajów członkowskich w tym Polski. Wskazany filar opiera się na 20 zasadach skupionych wokół  trzech kategorii:

I Równe szanse i dostęp do zatrudnienia
1. Kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie
2. Równouprawnienie płci
3. Równe szanse
4. Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

II Uczciwe warunki pracy
5. Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie
6. Wynagrodzenie
7. Informacje o warunkach zatrudnienia i ochrona w przypadku zwolnień
8. Dialog społeczny i społeczne zaangażowanie pracowników
9. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy oraz ochrona danych

III. Ochrona socjalna i integracja społeczna.
11. Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci
12. Ochrona socjalna
13. Świadczenia dla bezrobotnych
14. Minimalny dochód
15. Świadczenia emerytalne i renty
16. Służba zdrowia
17. Integracja osób niepełnosprawnych
18. Opieka długoterminowa
19. Mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych
20. Dostęp do niezbędnych usług

Niezależnie od proklamowania zasad wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych Polska jest krajem prowadzącym aktywną politykę ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów społecznych.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9458,europejski-filar-praw-socjalnych-przyjety.html

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK pyta o zdanie pracowników socjalnych

02 listopada 2018      TAGI:         
Do Ośrodków Pomocy Społecznej zaczęły spływać e-maile od Najwyższej Izby Kontroli....»

List Rzecznika Praw Dziecka do pracowników socjalnych

22 listopada 2018      TAGI:         
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego podziękowania za codzienną,...»

Ochrona praw mieszkańców DPS

06 lutego 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»

Rzecznik Praw Dziecka o zawodzie psychologa

19 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu...»

Ministerstwo apeluje o podwyżki dla pracowników socjalnych

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do samorządów z apelem...»