Newsy      

Europejski Filar Praw Socjalnych

W dniu 17 listopada 2017r. w Geoteborgu został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, szefa Komisji Europejskiej oraz premiera Estonii sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Europejski Filar Praw Socjalnych. W ceremonii uczestniczyli również szefowie państw i rządów krajów członkowskich w tym Polski. Wskazany filar opiera się na 20 zasadach skupionych wokół  trzech kategorii:

I Równe szanse i dostęp do zatrudnienia
1. Kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie
2. Równouprawnienie płci
3. Równe szanse
4. Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

II Uczciwe warunki pracy
5. Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie
6. Wynagrodzenie
7. Informacje o warunkach zatrudnienia i ochrona w przypadku zwolnień
8. Dialog społeczny i społeczne zaangażowanie pracowników
9. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy oraz ochrona danych

III. Ochrona socjalna i integracja społeczna.
11. Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci
12. Ochrona socjalna
13. Świadczenia dla bezrobotnych
14. Minimalny dochód
15. Świadczenia emerytalne i renty
16. Służba zdrowia
17. Integracja osób niepełnosprawnych
18. Opieka długoterminowa
19. Mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych
20. Dostęp do niezbędnych usług

Niezależnie od proklamowania zasad wynikających z Europejskiego Filaru Praw Socjalnych Polska jest krajem prowadzącym aktywną politykę ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów społecznych.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9458,europejski-filar-praw-socjalnych-przyjety.html

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel w sprawie bezpieczeństwa pracowników socjalnych

19 listopada 2019      TAGI:         
Federacja wystąpiła z apelem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...»
Ataki na pracowników socjalnych

Co z aktami przemocy wobec pracowników socjalnych?

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej o drastycznym...»

III Forum Pracowników Socjalnych – ruszyły zapisy!

W dniach 24 i 25 listopada 2019 r. w Gdańsku odbędzie się III Forum Pracowników...»

„Odmrożenie” funduszu świadczeń socjalnych

W dniu 3 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019r.ozmianie...»
Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

21 stycznia 2020      TAGI:         
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, zaapelowała do rządzących...»