Rodziny zastępcze

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK o domach dziecka i rodzinach zastępczych

NIK, zaniepokojona niewielkim przyrostem wskaźnika deinstytucjonalizacji, tj. procentowego udziału dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej... »
Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakłada ona wzrost wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej... »

Rzecznik Praw Dziecka o dzieciach z pieczy zastępczej

  Rzecznik Praw Dziecka powołując się na wyniki kontroli NIK ,,Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych" w latach... »
przesłanie    pomoc finansowa    Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa    KIPS szkolenia    wojna    polityka    WYG International