Nowy typ schronisk tuż tuż

W dniu 8 lutego Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza dodatkowy typu placówki tj. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Nowy typ placówek będzie przeznaczony dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

W schroniskach wskazanego typu będą mogły przebywać wyłącznie osoby na podstawie decyzji:

1) o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

lub

2) decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę.

Co ważne, podmioty prowadzące nie będą mogły przyjmować do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z przyjmowanymi osobami.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nowelizacji pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9715,sejm-za-wprowadzeniem-dodatkowego-
rodzaju-placowki-dla-osob-bezdomnych.html

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” od przyszłego roku

04 października 2018      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przyjęciu przez...»

Nowy tekst ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 13.11.2018 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

17 sierpnia 2018      TAGI:      
W dniu 8 sierpnia 2018r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Startuje nowy program: „Od zależności ku samodzielności”

17 grudnia 2018      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs do Programu...»

Ministerstwo opracowało nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

03 stycznia 2018      TAGI:      
Na łamach portalu informowaliśmy już o zmianach do ustawy o Karcie Dużej Rodziny,...»