Nowy typ schronisk tuż tuż

W dniu 8 lutego Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza dodatkowy typu placówki tj. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Nowy typ placówek będzie przeznaczony dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

W schroniskach wskazanego typu będą mogły przebywać wyłącznie osoby na podstawie decyzji:

1) o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

lub

2) decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę.

Co ważne, podmioty prowadzące nie będą mogły przyjmować do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osób na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z przyjmowanymi osobami.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nowelizacji pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9715,sejm-za-wprowadzeniem-dodatkowego-
rodzaju-placowki-dla-osob-bezdomnych.html

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

12 grudnia 2017      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert...»

Nowy tekst jednolity ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

14 listopada 2017      TAGI:      
W dniu 13 listopada 2017r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Podwyżka emerytur i rent tuż tuż

23 lutego 2018      TAGI:      
Od marca nastąpi długo zapowiadana podwyżka rent i emerytur. Jak zapowiada Ministerstwo...»

Czy będzie nowy rejestr dłużników alimentacyjnych?

05 kwietnia 2018      TAGI:      
Krajowa Rada Komornicza wystąpiła z inicjatywą utworzenia centralnego rejestru uporczywych...»