Kryteria zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

Obowiązujące przepisy prawa obligują gminy do zwrotu kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami w tych przypadkach, gdzie to właśnie oni zapewniają dowożenie i opiekę. Prawo oświatowe nie przewiduje żadnych kryteriów, na podstawie których ma być ustalana kwota
refundacji. Obecne przepisy zatem doprowadzają do sytuacji, w której gminy mogą samodzielnie ustalać stawkę za 1 km przejazdu.

W marcu 2018 r. do Senatu wpłynęła inicjatywa legislacyjna dotycząca Prawa oświatowego. Nowelizacja dotyczy delegacji dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, pozwalająca na określenie w drodze rozporządzenia kryteria ustalania kosztów refundacji. Miałoby to na celu zapewnienie zwrotu kosztów „przejazdu wykonywanego w optymalny dla dziecka, ucznia i opiekuna sposób oraz uwzględniając w szczególności rodzaj niepełnosprawności, odległość miejsca zamieszkania od szkoły, miejsce pracy opiekuna i środek transportu”.

Docelowo przepisy mają regulować m.in. sytuacje, w których opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, jak również te, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić lub wydłużyć trasę jego przejazdu, albo wyruszyć wcześniej w osobną podróż z domu do szkoły – stwierdza uzasadnienie.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/inicjatywa-legislacyjna-senatu-w-sprawie-kryteriow-zwrotu-rodzicom-kosztow-dowozu-dzieci-z%20niepelnosprawnoscia

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Propozycja opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z apelem o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej...»

Wymiar sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami

06 września 2017      TAGI:      
W dniu 4 września 2017 r. odbyło się seminarium eksperckie dot. dostępu osób zniepełnosprawnościami...»

RPD o świadczeniach dla dzieci z niepełnosprawnością

05 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej...»

Byliśmy jak z kosmosu. Konferencja dla rodziców z niepełnosprawnościami

19 kwietnia 2018      TAGI:      
W dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Centrali...»

Rzecznik Praw Dziecka za ochroną dzieci od wnoszenia opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy

08 lutego 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że w obecnym stanie prawnym obowiązek ponoszenia...»