Kryteria zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami

Obowiązujące przepisy prawa obligują gminy do zwrotu kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami w tych przypadkach, gdzie to właśnie oni zapewniają dowożenie i opiekę. Prawo oświatowe nie przewiduje żadnych kryteriów, na podstawie których ma być ustalana kwota
refundacji. Obecne przepisy zatem doprowadzają do sytuacji, w której gminy mogą samodzielnie ustalać stawkę za 1 km przejazdu.

W marcu 2018 r. do Senatu wpłynęła inicjatywa legislacyjna dotycząca Prawa oświatowego. Nowelizacja dotyczy delegacji dla ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, pozwalająca na określenie w drodze rozporządzenia kryteria ustalania kosztów refundacji. Miałoby to na celu zapewnienie zwrotu kosztów „przejazdu wykonywanego w optymalny dla dziecka, ucznia i opiekuna sposób oraz uwzględniając w szczególności rodzaj niepełnosprawności, odległość miejsca zamieszkania od szkoły, miejsce pracy opiekuna i środek transportu”.

Docelowo przepisy mają regulować m.in. sytuacje, w których opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego przejazdu z domu do pracy, jak również te, gdy opiekun zmuszony jest w tym celu zmienić lub wydłużyć trasę jego przejazdu, albo wyruszyć wcześniej w osobną podróż z domu do szkoły – stwierdza uzasadnienie.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/inicjatywa-legislacyjna-senatu-w-sprawie-kryteriow-zwrotu-rodzicom-kosztow-dowozu-dzieci-z%20niepelnosprawnoscia

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Powołano zespół ekspercki ws. ustawy chroniącej dzieci przed pornografią

17 stycznia 2020      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało do życia zespół ekspercki...»

Nowa inicjatywa Rady Rodziny. Rząd chce ograniczyć dostęp dzieci do pornografii

19 grudnia 2019      TAGI:         
W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziny, działającej przy Ministrze...»

500+ na nowych zasadach. Co się zmieniło? Terminy, wnioski, kryteria

02 lipca 2019      TAGI:         
Od 1 lipca 2019 r. rozpoczęło się składanie wniosków o przyznanie świadczenia...»

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 16.12.2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

RPD reaguje w sprawie należytej reprezentacji dzieci

02 grudnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego...»