Newsy      

Emerytura dla matek z czwórką dzieci – projekt ustawy gotowy

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Jak przekonuje projektodawca, ustawa ma na celu uhonorowanie tych osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie mogły wypracować emerytury (w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury).

Wskazane świadczenie ma przysługiwać matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. W przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia ich przez matkę, świadczenie ma przysługiwać ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Świadczenie może zostać przyznane po osiągnięciu wieku emerytalnego (matka – 60 lat, ojciec – 65 lat) w przypadku, gdy rodzic nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury. Warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawane na wniosek matki lub ojca, składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przyznanie świadczenia ma nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, a jego wysokość nie może być wyższa od najniższej emerytury. Świadczenie ma podlegać waloryzacji.

Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku.

Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315552/12531138/12531139/dokument355585.pdf

Komentarze (6)

      3 + 4 = ?    
To się teraz zacznie , nasi rumowie co roku rodzą dzieci. Pis się cieszy bo będzie miał kto pracować na nasze emerytury . O zgrozo - to umrę z głodu jeśli mam czekać aż ta leserka zacznie pracować.
DODAŁ: zet DNIA 14 września 2018 O 12:33
może by tak państwo nasze traktowało Polaków równo (co gwarantuje nam konstytucja)skoro ma być 1000 zł za urodzenie 4 dzieci to proponuje, żeby za każde urodzone dziecko dodawać do emerytury każdej matce po 250 zł. np. urodziłaś 3 dzieci masz 750 zł. dodatku do emerytury.....
DODAŁ: gops DNIA 13 września 2018 O 09:28
Ciekawi mnie skąd nasze państwo ma na to środki bo ja przepracowałam już 40 lat/ też wychowałam dzieci/ i ciągle słyszę, że nie ma pieniędzy na emeryturę i młodzi muszą na mnie pracować - ostatnio jak dostałam list z ZUS-u z wyliczeniem to faktycznie lepiej nie pracować
DODAŁ: Misia DNIA 11 września 2018 O 09:43
To projekt tylko dla rodzin patologicznych. I po osiągnięciu wieku pelnoletniego przez dzieci, rodzic dalej nie pójdzie do pracy, bo po co. To tylko rodzić dzieci. A co z tymi co maja mnie dzieci i nie moga miec wiecej, poniewaz im zdrowie nie pozwala?
DODAŁ: DNIA 08 września 2018 O 07:01
to nie powinno być świadczenie z cudzych składek ZUS/KRUS, ale zasiłek z pomocy społecznej (niestety też z cudzych podatków)
DODAŁ: Ania DNIA 07 września 2018 O 11:54
ojej. a co z matkami które odchowały 4 dzieci i nie chciało im się potem ruszyć do pracy z lenistwa? czyżby one nie zostaną uhonorowane za swoją postawę? powinno być jakieś minimum wypracowanych lat, że w ogóle próbowały coś robić.
DODAŁ: Anna DNIA 07 września 2018 O 11:51

ZOBACZ PODOBNE

Zapowiedź zmian do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

05 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o trwającym w resorcie ...»

Propozycja opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z apelem o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej...»

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie tak dawno na łamach portalu informowaliśmy o planach Ministerstwa Rodziny...»

Konkurs w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER

11 stycznia 2018      TAGI:      
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie...»

Będą kolejne ułatwienia dla osób niesłyszących

21 sierpnia 2018      TAGI:      
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach...»
społecznik13 » 19 września 2018, 16:06

Dopłaty unijne, jak liczyć dochód?

pracownik12345 » 19 września 2018, 15:38

dochód uzyskany i przekroczenie

mania0m0 » 19 września 2018, 15:31

Rachunki do umowy zlecenia - gdzie?