Newsy         

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o CUS

Od pewnego czasu trwają prace nad projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, o czym informowaliśmy na łamach portalu (https://ops.pl/2018/10/opublikowano-projekt-ustawy-o-cus/). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ów projekt był wielokrotnie krytykowany. Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny w apelu adresowanym do Prezydenta RP domagali się przerwania pośpiesznego procedowania tychże zmian.

Przedmiotowy projekt ustawy został właśnie skierowany przez Prezydent RP do Sejmu. W ocenie Prezydenta rozwiązania zawarte w w/w projekcie są odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z rozwojem i integracją usług społecznych na poziomie lokalnym. Ustawa docelowo ma tworzyć pewne ramy prawne, które mają ułatwić samorządom gminnym integrację i koordynację różnego rodzaju usług społecznych. Nowe przepisy ustawy nie będą obligować gmin do tworzenia wspomnianych centrów. Ich utworzenie będzie stanowić pewną możliwość, a nie obowiązek.

Ponadto projekt ustawy zakłada zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ma na celu poszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych. Jednocześnie zostaną uproszczone zasady kwalifikowania osób do korzystania z usług społecznych. Docelowo ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Projekt ustawy:
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5425/26/1/projekt_ustawy_o_realizowaniu_uslug_spolecznych_przez_centrum_uslug_spolecznych.pdf

Źródło:
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,26,prezydencki-projekt-ustawy-o-realizowaniu-uslug-spolecznych-przez-centrum-uslug-spolecznych.html

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 27 września 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Nadchodzą duże zmiany

20 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 19 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie...»

Niepokojące kulisy powstawania ustawy antyprzemocowej

11 lutego 2019      TAGI:         
Jakiś czas temu informowaliśmy na łamach portalu o pracach legislacyjnych nad nowelizacją...»

Nowy tekst jednolity ustawy o Karcie Dużej Rodziny

W dniu 25 lipca 2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Centrum usług społecznych – nowa jakość? Prezydent podpisał ustawę

26 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 23 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu...»