Dotacje na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs na realizację lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019. Wskazane projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Dofinansowane będzie można uzyskać w ramach jednego z priorytetów:
Priorytet I
Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Priorytet II
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
Priorytet III
Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Priorytet IV
Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na realizację tego zadania przeznaczono 3 000 000 zł, a jednostkowe dofinansowanie wynosić będzie od 10 000 zł do 100 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji nie może być jednak wyższa niż 80% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2018 r. Urzędy Wojewódzkie będą miały miesiąc na dokonanie ich oceny (tj. do 31 stycznia 2019 r.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 marca 2019 r.

Projekty mogą być realizowane od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia 31 grudnia 2019 r.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinach

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci – prezydent podpisał ustawę

14 kwietnia 2017      TAGI:         
Prezydent RP podpisał w dniu 11.04.2017 r. Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie...»

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt sprawozdania...»

Nabór członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy

31 marca 2017      TAGI:         
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór członków Zespołu Monitorującego...»

Psychologiczne uwarunkowania przemocy domowej

29 grudnia 2017      TAGI:      
W dniu 25 stycznia 2018 roku w godzinach 11.00–14.00 w centrum konferencyjnym Dolnośląskiej...»

Rozwój osobisty dla kobiet doświadczających przemocy

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie, który ma na celu rozwój osobisty...»