Dotacje na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs na realizację lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019. Wskazane projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Dofinansowane będzie można uzyskać w ramach jednego z priorytetów:
Priorytet I
Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Priorytet II
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.
Priorytet III
Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Priorytet IV
Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na realizację tego zadania przeznaczono 3 000 000 zł, a jednostkowe dofinansowanie wynosić będzie od 10 000 zł do 100 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji nie może być jednak wyższa niż 80% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2018 r. Urzędy Wojewódzkie będą miały miesiąc na dokonanie ich oceny (tj. do 31 stycznia 2019 r.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 marca 2019 r.

Projekty mogą być realizowane od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia 31 grudnia 2019 r.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinach

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

RPO o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest odpowiedź Ministerstwa

25 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony stanem prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu...»

Bezpłatny program terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ organizuje...»

Jednostki samorządu terytorialnego przeciw przemocy w rodzinie

15 stycznia 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację...»

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Znamy wyniki procedury odwoławczej!

19 kwietnia 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zatwierdzeniu wyników...»

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Wyniki

27 kwietnia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu w ramach...»