Bezpłatne seminarium poświęcone tematyce niepełnosprawności

Trwają bezpłatne seminaria organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W dniu 11 grudnia 2018 r. odbędzie się kolejne ze spotkań, które tym razem będzie poświęcone tematyce niepełnosprawności. Seminarium odbędzie się w siedzibie APS o godz. 13:30 w sali Senatu.

Podczas seminarium zostaną poruszone poniższe zagadnienia:
1. Osoba z niepełnosprawnością jako klient urzędu pracy
2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. O paradoksach polityki socjalnej państwa wobec osób niepełnosprawnych
3. Prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w praktyce organów pomocy społecznej
4. Innowacje dla osób z niepełnosprawnościami – podejście w kierunku podmiotowości i niezależności osoby. Implementacja rozwiązań amerykańskiej organizacji non – profit w stanie Maine na grunt polski
5. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami odbywających karę pozbawienia wolności
6. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych narzędziem aktywizacji seniorów z niepełnosprawnością
7. O prawo dziecka z niepełnosprawnością do sukcesu – rola APS poprzez organizację ogólnopolskich przeglądów twórczości artystycznej OSPAR
8. Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością – perspektywa rodzica i pedagoga pracy socjalnej

Seminarium stanowi swoistą platformę wymiany doświadczeń oraz propagowania tzw. dobrych praktyk.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/648-dowiedz-sie-wiecej-o-niepelnosprawnosci

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

30 sierpnia 2018      TAGI:      
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. Akademia Wspierania Rodziny...»

Ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia!

12 lutego 2018      TAGI:      
Pozostały ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania...»

Bezpłatne szkolenie doskonalące umiejętności wychowawcze

08 października 2018      TAGI:         
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza wszystkich...»

Bezpłatne szkolenia – I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

07 listopada 2018      TAGI:         
Pozostały ostatnie miejsca na II turę szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia...»

Trwają zapisy na bezpłatne seminarium „30–lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej”

20 lutego 2019      TAGI:         
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus...»