Rusza nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Wyłoniony partner będzie w partnerstwie przygotowywał i realizował projekt, którego celem będzie podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem samego projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany przez Ministerstwo w partnerstwie z maksymalnie 3 organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pracodawców, z których każda spełnia co najmniej 1 z opisanych poniżej warunków, a razem spełniają je wszystkie:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt na kwotę min. 1 mln PLN),
 • potencjał kadrowy, w tym m.in.:
  a.) pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
  (min. 2 pracowników, z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji
  min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie),
  b.) pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji zawodowej (min. 2 pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze),
 • potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności na terenie co najmniej 5 województw, tj. posiadanie siedziby, biura lub filii na terenie danego województwa,
 • doświadczenie w opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych,
 • doświadczenie we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
 • doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy, w tym wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.,

Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego 2019 r. – decyduje data wpływu oferty do MRPiPS. Oferty złożone po wskazanym terminie, na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników lub przez nieuprawniony podmiot pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-wlaczeniewylaczonych

Komentarze Rusza nabór na partnera projektu „Włączenie wyłączonych” (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rodzina 800+ – nowy nabór wniosków

30 stycznia 2024      TAGI:         
Lada chwila, bo od 1 lutego, ruszy nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy...»

Nabór na studia z zakresu Metodyki i metodologii pracy socjalnej znów otwarty!

24 stycznia 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, ponownie prowadzi nabór...»
UODO rusza z konsultacjami społecznymi

UODO rusza z konsultacjami społecznymi

04 czerwca 2024      TAGI:      
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił rozpoczęcie procesu konsultacyjnego opublikowanych...»
Maluch+ rusza nabór

Maluch+ – rusza nabór

14 lipca 2023      TAGI:      
Startuje ciągły nabór wniosków do programu Maluch+. Teraz wnioski będzie można...»
Nabór do Rady ds. Uchodźców

Nabór do Rady ds. Uchodźców

12 lutego 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło konkurs w celu wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie