Newsy         

Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

Mając na uwadze w/w przepis prawa należy zwrócić uwagę na ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2019-02-07 sygn akt. III SA/Gd 889/16. Zapadł on w następującym stanie faktycznym:

Organ I instancji odmówił przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko uzasadniając decyzję przekroczeniem kryterium dochodowego o kwotę 7,82 zł na osobę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy w/w decyzję – w pełni akceptując zarówno ustalenia faktyczne organu I instancji, jak i jego ocenę prawną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w/w wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Jak podniósł sąd przepis art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci musi być interpretowany w ten sposób, że przekroczenie określonego w nim kryterium dochodowego o kwotę pozbawioną z punktu widzenia kosztów wychowania dzieci jakiegokolwiek ekonomicznego znaczenia – nie stoi na przeszkodzie przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie powołanego przepisu. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w takim przypadku pozostawałaby bowiem w rażącej sprzeczności zarówno z celem ustawy, jak i z urzeczywistnianymi przez Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z art. 2 Konstytucji RP, zasadami sprawiedliwości społecznej.

W/w wyrok nie jest prawomocny.

Źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5ACEA831C

Komentarze Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko (3)

      1 + 5 = ?    
Uważam,że tego typu wyroki powinny podlegać kasacji prze ministra sprawiedliwości. Skoro organ I oraz II instancji wydaje decyzję zgodnie z obowiązującym prawem, a takim jest ustawa to "Sąd" nie ma prawa interpretacji wg. swojego uznania. Sądy powinny sprawować nadzór czy organy administracji publicznej stosują obowiązujące przepisy prawa jakim są ustawy !!!
DODAŁ: gops DNIA 10 kwietnia 2019 O 09:01
Kwota pozbawiona z punktu widzenia kosztów wychowania dzieci jakiegokolwiek ekonomicznego znaczenia.... Żart bo dla każdego może być inna. Jest to wartość której nie da się określić.
DODAŁ: Ninks DNIA 09 kwietnia 2019 O 16:49
ale głupoty sąd wymyślił
DODAŁ: Anna DNIA 09 kwietnia 2019 O 08:58

ZOBACZ PODOBNE

„Po pierwsze Rodzina!”

„Po pierwsze Rodzina!” – wyniki

19 kwietnia 2023      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „Po pierwsze...»
Po pierwsze rodzina

„Po pierwsze Rodzina”

31 stycznia 2023      TAGI:         
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina”, który jest skierowany doorganizacji...»
Dziecko coraz lepiej chronione

Dziecko coraz lepiej chronione

17 lipca 2023      TAGI:      
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie skuteczności i efektywności...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»