Newsy         

Wyrok WSA: 500+ nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dokładnie precyzuje kryteria jakie należy spełnić, aby przedmiotowe świadczenie zostało przyznane. Jednym z warunków przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w przypadku pierwszego dziecka.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Mając na uwadze w/w przepis prawa należy zwrócić uwagę na ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2019-02-07 sygn akt. III SA/Gd 889/16. Zapadł on w następującym stanie faktycznym:

Organ I instancji odmówił przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko uzasadniając decyzję przekroczeniem kryterium dochodowego o kwotę 7,82 zł na osobę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy w/w decyzję – w pełni akceptując zarówno ustalenia faktyczne organu I instancji, jak i jego ocenę prawną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w/w wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Jak podniósł sąd przepis art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci musi być interpretowany w ten sposób, że przekroczenie określonego w nim kryterium dochodowego o kwotę pozbawioną z punktu widzenia kosztów wychowania dzieci jakiegokolwiek ekonomicznego znaczenia – nie stoi na przeszkodzie przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie powołanego przepisu. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w takim przypadku pozostawałaby bowiem w rażącej sprzeczności zarówno z celem ustawy, jak i z urzeczywistnianymi przez Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z art. 2 Konstytucji RP, zasadami sprawiedliwości społecznej.

W/w wyrok nie jest prawomocny.

Źródło:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5ACEA831C

Komentarze (3)

      3 + 3 = ?    
Uważam,że tego typu wyroki powinny podlegać kasacji prze ministra sprawiedliwości. Skoro organ I oraz II instancji wydaje decyzję zgodnie z obowiązującym prawem, a takim jest ustawa to "Sąd" nie ma prawa interpretacji wg. swojego uznania. Sądy powinny sprawować nadzór czy organy administracji publicznej stosują obowiązujące przepisy prawa jakim są ustawy !!!
DODAŁ: gops DNIA 10 kwietnia 2019 O 09:01
Kwota pozbawiona z punktu widzenia kosztów wychowania dzieci jakiegokolwiek ekonomicznego znaczenia.... Żart bo dla każdego może być inna. Jest to wartość której nie da się określić.
DODAŁ: Ninks DNIA 09 kwietnia 2019 O 16:49
ale głupoty sąd wymyślił
DODAŁ: Anna DNIA 09 kwietnia 2019 O 08:58

ZOBACZ PODOBNE

„Po pierwsze Rodzina!”

„Po pierwsze Rodzina!” – można składać oferty

10 czerwca 2020      TAGI:         
Ruszył nabór ofert w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. Jego celem jest upowszechnienie...»
„Po pierwsze Rodzina!” - konkurs ofert. Ostatnie dni na zgłoszenia!

„Po pierwsze Rodzina!” – konkurs ofert. Ostatnie dni na zgłoszenia!

28 października 2020      TAGI:         
Do 4 listopada 2020 r. trwa nabór w ramach III tury konkursu „Po pierwsze Rodzina!”....»
Nowe kryterium dochodowe POPŻ

Nowe kryterium dochodowe POPŻ

07 grudnia 2020      TAGI:         
Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy...»
„Po pierwsze Rodzina!”

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” – III tura

14 października 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert...»
Odmrażanie urzędów obsługi bezpośredniej.

Odmrażanie urzędów obsługi bezpośredniej. Pierwsze placówki już działają

15 maja 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o stopniowym odmrażaniu...»