Newsy         

W stronę poprawy standardów w placówkach opieki

Trwają prace legislacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych, przebywających w legalnie działających placówkach zapewniających całodobową opiekę. Przedmiotowa nowelizacja zakłada uregulowanie zasad pobytu i opuszczania placówek przez osoby, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto wprowadza ona mechanizmy ograniczające samodzielne opuszczania terenu placówek przez ich mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto nowelizacja będzie zakładała ograniczenie liczby miejsc w placówkach całodobowej opieki tylko do 100 mieszkańców. Jednocześnie zostaną wprowadzone wymogi w zakresie wskaźników zatrudnienia oraz kwalifikacji osób świadczących usługi opiekuńcze w w/w placówkach.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła poprawy bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, przebywających w dps dzięki nakreśleniu przez projektodawcę zasad opuszczania terenu placówki przez mieszkańców.

Nadto projektodawca zakłada poszerzenie katalogu fakultatywnego zwalniania z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w dps w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej z jednoczesnym skierowaniem dziecka przez sąd do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, lub wydania wyroku oddalającego powództwo o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat.

Osoba płacąca za pobyt wstępnego w dps będzie zwolniona z opłat (na swój wniosek) pod warunkiem przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty i jej małoletniego rodzeństwa lub rodzica. Zwolnienia te mają zostać poszerzone na zstępnych osoby zwolnionej z opłaty – wnuka.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyzsze-standardy-w-placowkach-opieki2

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo stawia krok w stronę dialogu?

Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,...»

Kluczowe zmiany w CUS. Krok w dobrą stronę?

30 lipca 2019      TAGI:         
Wciąż trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o Centrach Usług Społecznych....»

Będą kontrole placówek całodobowej opieki

15 lutego 2019      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Minister Elżbieta Rafalska zwróciła...»
Centra Usług Społecznych - kontrowersje wokół kwalifikacji pracowników

Centra Usług Społecznych. Kontrowersje wokół minimalnych kwalifikacji pracowników

23 stycznia 2020      TAGI:         
Z dniem 1 stycznia 2020 r. gminy mogą powoływać do życia nowe jednostki organizacyjne...»
Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

21 stycznia 2020      TAGI:         
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, zaapelowała do rządzących...»