Newsy         

W stronę poprawy standardów w placówkach opieki

Trwają prace legislacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych, przebywających w legalnie działających placówkach zapewniających całodobową opiekę. Przedmiotowa nowelizacja zakłada uregulowanie zasad pobytu i opuszczania placówek przez osoby, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Ponadto wprowadza ona mechanizmy ograniczające samodzielne opuszczania terenu placówek przez ich mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto nowelizacja będzie zakładała ograniczenie liczby miejsc w placówkach całodobowej opieki tylko do 100 mieszkańców. Jednocześnie zostaną wprowadzone wymogi w zakresie wskaźników zatrudnienia oraz kwalifikacji osób świadczących usługi opiekuńcze w w/w placówkach.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła poprawy bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych, przebywających w dps dzięki nakreśleniu przez projektodawcę zasad opuszczania terenu placówki przez mieszkańców.

Nadto projektodawca zakłada poszerzenie katalogu fakultatywnego zwalniania z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w dps w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej z jednoczesnym skierowaniem dziecka przez sąd do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, lub wydania wyroku oddalającego powództwo o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej do wnoszenia opłat.

Osoba płacąca za pobyt wstępnego w dps będzie zwolniona z opłat (na swój wniosek) pod warunkiem przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty i jej małoletniego rodzeństwa lub rodzica. Zwolnienia te mają zostać poszerzone na zstępnych osoby zwolnionej z opłaty – wnuka.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyzsze-standardy-w-placowkach-opieki2

Komentarze W stronę poprawy standardów w placówkach opieki (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
W stronę dialogu

W stronę dialogu

18 grudnia 2023      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji zdaje się otwierać na szeroko rozumiany dialog z organizacjami...»
Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

Nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

14 lutego 2024      TAGI:      
Trwa nabór kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej. Dokumenty...»
Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

16 października 2023      TAGI:      
W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»