Newsy         

Centrum usług społecznych – nowa jakość? Prezydent podpisał ustawę

W dniu 23 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych.

Wskazana ustawa tworzy pewne ramy prawne, które umożliwią utworzenie CUS. Zamiarem prawodawcy było stworzenie gminom możliwości skoordynowanego oraz efektywnego udzielania usług społecznych. Podpisana ustawa daje gminom możliwość, a nie obowiązek utworzenia centrum usług społecznych. Decyzja o jego utworzeniu pozostanie zatem samodzielną decyzją gminy.

Wskazane centra będą mogły być tworzone przez samorządy gminne:
1) przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – wówczas centrum przejmie obecne zadania ośrodka pomocy społecznej;
2) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami, dla dwóch lub większej liczby gmin – centrum takie będzie funkcjonowało obok istniejących w gminach (stronach porozumienia) gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Z kolei w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, ustawodawca daje możliwość wyboru jednego z 2 wariantów, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej lub poprzez utworzenie centrum jako zupełnie nowej jednostki, odrębnej od funkcjonującego nadal w tym mieście ośrodka pomocy społecznej.

Centra będą mogły realizować zarówno usługi społeczne uregulowane szczegółowo w obowiązujących aktach prawnych, jak również te usługi społeczne, które zostaną określone w aktach prawa miejscowego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało ogłoszenie jeszcze w tym roku konkursu, który będzie miał na celu przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w w/w ustawie. Celem będzie wypracowanie, jak również przetestowanie funkcjonowania aż 15 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, dostosowanych do specyfiki określonych typów gmin, przy wykorzystaniu centrum usług społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej.

Zapowiadany Konkurs będzie ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a jego budżet wyniesie 40 mln zł.

Źródło:
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,48,sierpien-2019-r.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-centrach-uslug-spolecznych-z-podpisem-prezydenta

Komentarze Centrum usług społecznych – nowa jakość? Prezydent podpisał ustawę (1)

      3 + 2 = ?    
Jak należy rozumieć pojęcie "nowa jakość" ? Nasuwa mi się tutaj powiedzenie "Zamienił stryjek siekierkę na kijek"
DODAŁ: gops DNIA 29 sierpnia 2019 O 09:50

ZOBACZ PODOBNE

Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

09 marca 2023      TAGI:         
Zapraszamy kadrę kierowniczą i zarządzającą instytucji pomocy społecznej z regionów...»
Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

Już 5.10 bezpłatny webinar: Zostań liderem rozwoju usług społecznych

02 października 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka, lider w kształceniu profesji społecznych, zaprasza do udziału...»
NIK o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

Samodzielność-Aktywność-Mobilność – nowa odsłona

24 lipca 2023      TAGI:      
Rosnące zainteresowanie dotychczasową formą programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność skutkowało...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»