Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa kujawsko-pomorskiego do projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Dokumenty rekrutacyjne (załączniki od 1 do 5) można pobrać ze strony Fundacji http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

UWAGA! Komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście lub przesyłką tradycyjną na adres Biura projektu:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

ul. Warszawska 4/7

87-100 Toruń

Początek rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego: 5.02.2020 r.

Koniec rekrutacji dla woj. kujawsko-pomorskiego: 5.03.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla woj. kujawsko-pomorskiego: 1.04.2020 r.

Planowany termin zakończenia szkoleń dla woj. kujawsko-pomorskiego: 30.09.2020 r.

Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych.

Za termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów do Biura projektu.

Czas trwania projektu (obejmujący trzy województwa) 2.01.2020 r. – 31.12.2021 r. Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywała się w trzech turach: pierwsza tura w (I kw. 2020 r.) dla woj. kujawsko-pomorskiego, druga tura w (III kw. 2020 r.) dla woj. pomorskiego, trzecia tura w ( I – II kw. 2021 r.) dla woj. zachodniopomorskiego.

Szkolenia 1 lub 2 dniowe (dni robocze) przeprowadzane będą w Toruniu lub innych miejscowościach ustalonych po analizie ankiet, aby uczestnicy projektu mieli łatwy i szybki dojazd do miejsc, w których będą odbywały się szkolenia.

Informacje o rozpoczęciu kolejnych tur rekrutacji oraz przewidywanych terminach rozpoczęcia szkoleń w kolejnych województwach zamieszczane będą na stronie http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty oraz Facebooku.

Zakres tematyczny szkoleń:

1) Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.

2) Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

3) Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”

4) Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze – zadania gminy, aspekty prawne.

5) Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.

6) Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów

7) RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .

8) Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

9) Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.

10) Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

11) Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.

12) Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.

13) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.

14) Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy (w trakcie prac legislacyjnych).

UWAGA! Każdy zakwalifikowany uczestnik projektu będzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu obszarów tematycznych, które wskazał w ankiecie.

Zapraszamy do kontaktu.

tel. kontaktowy 533 665 340,

mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Trzy poziomy wypalenia zawodowego - webinarium

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i stresem? Bezpłatne webinarium

11 maja 2020      TAGI:         
„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium...»
Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Bezpłatne szkolenia online – Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

22 kwietnia 2020      TAGI:         
Projekt „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” zaprasza na bezpłatne...»
Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

14 września 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia...»

Bezpłatne szkolenia zawodowe. Trwa nabór do projektu ”Wykorzystaj swój potencjał”

23 kwietnia 2020      TAGI:      
Fundacja Sławek zaprasza! Kursy zawodowe online, szkolenia, indywidualne poradnictwo...»
Bezpłatne konferencje ONLINE pn. „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych”

Bezpłatne konferencje ONLINE pn. „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych”

18 listopada 2020      TAGI:         
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z Lublina zaprasza do udziału...»
Yvonne99 » 16 stycznia 2021, 19:34

emerytura

Ołaa0 » 16 stycznia 2021, 16:23

dodatkowe źródło dochodu

pytania » 15 stycznia 2021, 23:00

Przedawnienia