Bezpłatne szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. ”Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie bezpłatnych, 1 i 2-dniowych szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informujemy, że obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące bezpłatne szkolenia, które odbędą się w formie online. 

Terminy szkoleń:

1. Psychopedagogika traumy

Termin: 17-18 marca, 07-08 kwietnia, 19-20 kwietnia, 26-27 maja

2. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 26 marca, 12 kwietnia

3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 23 marca, 23 kwietnia

4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

Termin: 26 marca, 14 kwietnia

5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

Termin: 31 marca, 21 kwietnia

6. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 29 marca, 22 kwietnia

W ramach szkolenia organizator gwarantuje:

· certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia,

· materiały dydaktyczne i podręczniki,

· ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator zapewnia, że wszystkie chętne osoby zostaną zakwalifikowane na szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym i regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB:
https://emedu.pl/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej/

Komentarze (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

KPA w pomocy społecznej - bezpłatne szkolenie online

KPA w pomocy społecznej – bezpłatne szkolenie online

25 maja 2021      TAGI:         
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online KPA w pomocy społecznej....»

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

05 lutego 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia...»
Odpady a środowisko

Bezpłatne webinarium

23 lutego 2020      TAGI:      
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy organizuje bezpłatne...»

Bezpłatne szkolenia dla Kadr Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

16 stycznia 2020      TAGI:         
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu realizuje projekt pn. ”Akademia wspierania rodziny...»
Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej (woj. pomorskie)

04 sierpnia 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników...»