Newsy      

Czy rada seniorów zagości na stałe w ustawach samorządowych?

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk sejmowy nr 243).

Projekt zakłada obowiązek utworzenia rady seniorów w gminach powyżej 20 000 mieszkańców, na wniosek co najmniej 100 mieszkańców gminy, z których każdy ukończył 60 lat.

Gminna rada seniorów

Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nada jej statut określający tryb wyboru jej członków, zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania. Ma to na celu dążenie do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

Jednocześnie rada gminy będzie mogła dofinansować działalność rady seniorów, w tym diety oraz koszty podróży członków rady seniorów, związanych z funkcjonowaniem rady seniorów.

Powiatowa rada seniorów

Natomiast Rada powiatu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
środowisk, będzie mogła utworzyć powiatową radę seniorów, która będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Rada powiatu, powołując powiatową radę seniorów, nada jej statut określi tryb wyboru członków, zasady, na jakich członkom rady seniorów będzie mogła zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków powiatowej rady seniorów.

Wskazane zmiany na gruncie przedmiotowych ustaw należy uznać za krok w dobrą stronę.

Zapraszamy do zapoznania z projektem ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8EF058708B3CD08C125850C003B2D6E/%24File/243.pdf

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rada ds. polityki senioralnej

Rada ds. Polityki Senioralnej – nabór trwa!

02 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na członków...»
Cyfrowy wolontariusz

Cyfrowy wolontariusz. Zgłoś się do programu i wesprzyj seniorów online!

16 listopada 2020      TAGI:         
Nie tak dawno rozpoczął swój pilotaż Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów....»
Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”. Można już składać oferty

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo ogłosiło otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz...»
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

26 października 2020      TAGI:         
Rząd zainaugurował Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Jego celem jest niesienie...»
„Aktywni+”

„Aktywni+” – nowy program dla seniorów

18 grudnia 2020      TAGI:         
Już z początkiem 2021 r. rusza nabór ofert w programie „Aktywni+”. W ramach rządowego...»