Newsy      

Czy rada seniorów zagości na stałe w ustawach samorządowych?

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk sejmowy nr 243).

Projekt zakłada obowiązek utworzenia rady seniorów w gminach powyżej 20 000 mieszkańców, na wniosek co najmniej 100 mieszkańców gminy, z których każdy ukończył 60 lat.

Gminna rada seniorów

Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nada jej statut określający tryb wyboru jej członków, zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania. Ma to na celu dążenie do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

Jednocześnie rada gminy będzie mogła dofinansować działalność rady seniorów, w tym diety oraz koszty podróży członków rady seniorów, związanych z funkcjonowaniem rady seniorów.

Powiatowa rada seniorów

Natomiast Rada powiatu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
środowisk, będzie mogła utworzyć powiatową radę seniorów, która będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Rada powiatu, powołując powiatową radę seniorów, nada jej statut określi tryb wyboru członków, zasady, na jakich członkom rady seniorów będzie mogła zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków powiatowej rady seniorów.

Wskazane zmiany na gruncie przedmiotowych ustaw należy uznać za krok w dobrą stronę.

Zapraszamy do zapoznania z projektem ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8EF058708B3CD08C125850C003B2D6E/%24File/243.pdf

Komentarze Czy rada seniorów zagości na stałe w ustawach samorządowych? (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy będą podwyżki dla pracowników samorządowych?

Czy będą podwyżki dla pracowników samorządowych?

03 lipca 2023      TAGI:      
W dniu 13 czerwca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»
14. emerytura na stałe

14. emerytura na stałe

18 maja 2023      TAGI:      
Rząd przyjął projekt ustawy, wprowadzającej na stałe wypłatę czternastej emerytury.  13.emerytura...»
Wykluczenie cyfrowe seniorów

Wykluczenie cyfrowe seniorów

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skutkami prawnymi zjawiska wykluczenia cyfrowego...»
14 emerytura zostanie na stałe

14. emerytura zostanie na stałe

28 sierpnia 2023      TAGI:   
14. emerytura zostanie z nami na dłużej. Na mocy ustawy będzie wypłacana systematycznie...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna