Newsy      

Wyrównywanie różnic między regionami – ruszył program

PFRON przyjął główne „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.”.

Celem programu jest:
1. przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki;
2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;
7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Samorządy mogą składać wnioski i wystąpienia o dofinansowanie w ramach obszarów B, C, D, F i G:
obszar A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – na likwidację barier transportowych;
obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:
– w przypadku obszaru A i B – 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu;
– w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu;
– w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
– w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
– w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;
– w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
– wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
– zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
– wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu, który dostępny jest pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Komentarze Wyrównywanie różnic między regionami – ruszył program (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

26 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami dot. realizacji programu „Samodzielność...»
„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

23 lipca 2024      TAGI:         
Osoby podszywające się pod różne instytucje w celu wyłudzenia naszych danych podejmują...»

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

23 lipca 2024      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy opomocy...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»