Newsy      

Wyrównywanie różnic między regionami – ruszył program

PFRON przyjął główne „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.”.

Celem programu jest:
1. przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki;
2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;
7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Samorządy mogą składać wnioski i wystąpienia o dofinansowanie w ramach obszarów B, C, D, F i G:
obszar A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – na likwidację barier transportowych;
obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:
– w przypadku obszaru A i B – 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu;
– w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu;
– w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
– w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
– w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON;
– w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
– wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
– zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
– wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu, który dostępny jest pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Opieka wytchnieniowa – ruszył nabór

Opieka wytchnieniowa – ruszył nabór

03 listopada 2021      TAGI:      
Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu. O dofinansowanie oferty mogą...»
XI Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

XI Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman – ruszył nabór zgłoszeń

19 lipca 2021      TAGI:      
12 lipca Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody...»
Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”. Można już składać oferty

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo ogłosiło otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz...»
Ruszył nabór do projektu kompleksowej rehabilitacji

Ruszył nabór do projektu kompleksowej rehabilitacji

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej...»
Program Domowej Opieki Medycznej

Program Domowej Opieki Medycznej

15 listopada 2021      TAGI:      
Program skierowany jest do pacjentów z COVID-19, którzy ukończyli 55 lat. Wskazana...»
camar77 » 08 grudnia 2021, 21:18

Porady - jak zrobić świąteczne świece

camar77 » 08 grudnia 2021, 21:15

Co oznacza biała piana w słoiku z miodem?

camar77 » 08 grudnia 2021, 21:12

Jak działa koronawirus?

camar77 » 08 grudnia 2021, 21:10

Niesamowite miejsca w Polsce