Praca w czasie pandemii koronawirusa. Jakie prawa przysługują pracownikowi?

W dniu 11.03.2020 r. z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach jak również na wyższych uczelniach. W placówkach tych publicznych jak i niepublicznych  w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Jak wskazuje Ministerstwo wyjątkiem będą:
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
– 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
–  
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze;
przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Ponadto w dniu 7.03.2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374). 

W/w ustawa wprowadziła kilka zapisów ważnych dla samych przedsiębiorców oraz pracowników. Jednym z nich jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej, czyli wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby (w skrócie – wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy i w celu przeciwdziałania COVID-19. Przykład: pracownik w domu dokonuje analizy danych, sporządza dokumentację i przekazuje ją pracodawcy). Podczas wykonywania pracy zdalnej wynagrodzenie nie powinno ulec zmianie. 

O wykonywanie pracy we wskazanym trybie może wnioskować sam pracownik, jednak jego wniosek nie wiąże pracodawcy. 

Kolejnym udogodnieniem ustawodawcy jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka),
są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Aby się ubiegać o w/w świadczenie wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wyjaśnieniami ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych 

Komentarze Praca w czasie pandemii koronawirusa. Jakie prawa przysługują pracownikowi? (1)

      2 + 5 = ?    
Szkoły nie pracują, proszę o wyjaśnienie czy pracownicy obsługi w szkole muszą się narażać np. komunikacja PKP MPK czy PKS, aby dotrzeć do pracy i posprzątać teren szkoły? A także w pracy spotyka się ok 20 osób czy to nie jest zagrożenie dla nas, a politycy zalecają Zostań w domu. Dziękuje
DODAŁ: wirus DNIA 29 marca 2020 O 13:58

ZOBACZ PODOBNE

RPO w obronie prawa do wypoczynku

RPO w obronie prawa do wypoczynku

12 września 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się o prawo do wypoczynku dla pracowników zatrudnionych...»
Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

„Kongres Praca. Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce”

19 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego...»
IX Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

III edycja Akademii Prawa Unijnego

11 września 2023      TAGI:   
Rozpoczął się nabór do trzeciej już edycji Akademii Prawa Unijnego. Rekrutacja...»
Przegląd Prawa zamówień publicznych

Przegląd Prawa zamówień publicznych

21 grudnia 2023      TAGI:      
Urząd Zamówień Publicznych opublikował ankietę, której celem jest dokonanie przeglądu...»
Prawa człowieka w obiektywie

Prawa człowieka w obiektywie

25 września 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje konkurs pod nazwą „Prawa człowieka w obiektywie”,...»