Newsy         

Pracownik socjalny kontra koronawirus

W dobie rosnącej liczby przypadków osób zdiagnozowanych zarażonych koronawirusem powstają różne koncepcje działań mających na celu wdrożenie rozwiązań pomocowych. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwraca szczególna uwagę na pojawiające się rozwiązania, by to właśnie pracownicy socjalni i asystenci rodziny zostali zaangażowani w dostarczanie żywności osobom objętym kwarantanną.

Tym samym pojawiają się głosy, aby „wykorzystać” pracowników pomocy społecznej do kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie. Federacja zwraca uwagę zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, że do kontaktu z osobami chorymi lub podlegającymi kwarantannie, uprawnione są wyłącznie służby medyczne lub mundurowe.

W razie podejrzenia, że petent może być osobą zarażoną, poddaną kwarantannie, wykazującą objawy chorobowe lub/i przebywał na zagrożonym terenie – należy skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 210 k.p. (opuszczenie miejsca zagrożenia) oraz powiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, jeśli dana osoba nie była wcześniej zgłoszona.

W tym stanie rzeczy Federacja wystąpiła do wojewodów, jak również właściwego Ministra wskazując, że w obecnej sytuacji kontakt z osobami podanymi kwarantannie wskazywałby jednoznacznie, iż warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, a także jego najbliższych. W tym stanie faktycznym i prawnym organy władzy państwowej i samorządowej nie powinny zatem dopuszczać do wystąpienia ww. sytuacji i powinny stać na straży przestrzegania w/w przepisów.

Jednocześnie Federacja ma świadomość konieczności zapewnienia przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej osobom z grup szczególnego ryzyka, np. osobom starszym przebywającym w domach pomocy społecznej, a także udzielenia im niezbędnej pomocy oraz wsparcia, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, jednocześnie przypominając, że wskazana grupa zawodowa nie jest kompetencyjnie przygotowani do wykonywania zadań nakierowanych na bezpośredni kontakt w obszarach zagrożonych. Pracownicy w/w sektora najczęściej nie zostali przeszkoleni w tym zakresie, jak również mogą nie posiadać wyposażenia niezbędnego do ochrony osobistej.

Wskazane jak wyżej koncepcje wymagają nie tylko rozwagi, ale przede wszystkim głębokiej refleksji nad konsekwencjami. Rodzi to pytanie, czy pracownik socjalny na pewno jest w stanie stawić czoła temu wyzwaniu? Czy są na to gotowi zarówno pracownicy, jak i ich pracodawcy? Czy warto rozważyć inne obszary, na których w/w grupa zawodowa mogłaby z powodzeniem nieść pomoc?

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/index.php/813-pomagamy-ale-adekwatnie-do-sytuacji

Komentarze (1)

      3 + 5 = ?    
ZOSTALIŚMY WYSTAWIENIE NA PIERWSZY PLAN, GMINY UMYWAJA OD TEGO RĘCE, KAŻĄ SOCJALNYM ZAJĄĆ SIĘ WSZYSTKIM, PRACOWAĆ 24 NA DOBĘ, JAK BYŚMY NIE MIELI RODZIN, WŁASNEGO ŻYCIA...
DODAŁ: SOCJALNA DNIA 23 marca 2020 O 14:44

ZOBACZ PODOBNE

Zatrudnianie pracowników socjalnych

Pracownik socjalny kontra koronawirus

26 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wychodząc naprzeciw zjawisku pandemii...»
Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność a koronawirus. Będzie wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych

08 kwietnia 2020      TAGI:         
Stan epidemiczny zmienił na niespotykaną dotychczas skalę obraz naszego kraju. Zmiany...»
„Zdalny pracownik socjalny” blaski i cienie

„Zdalny pracownik socjalny” blaski i cienie

01 września 2020      TAGI:         
Członkowie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»

Koronawirus a pracownicy pomocy społecznej

16 marca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS)...»
Pracownik socjalny i praca zdalna

Pracownik socjalny i praca zdalna

25 marca 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet...»