Szkolenia         

Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Już w najbliższym czasie rozpocznie się cykl debat w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Organizowane forum odbędzie się w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej
16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym
23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?
7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym

Forum zapewni odpowiednią przestrzeń do dialogu i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej, a także jej roli w polityce społecznej. Pomoże w sformułowaniu konkretnych propozycji rozwiązań prawnych, które będą wykorzystane do prac legislacyjnych.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-cykl-debat-poswieconych-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej

Komentarze (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Trwa rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu serdecznie zaprasza na szkolenie specjalizacyjne zzakresu...»

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – nowa edycja szkolenia!

Akademia Pro Europa prowadzona przez Fundację Gospodarczą Pro Europa w dniu 1 października...»

Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS). Trwa rekrutacja, zgłoś się!

12 kwietnia 2019      TAGI:      
Zapraszamy pracowników OPS i PCPR na szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy...»

Trwają zapisy na bezpłatne seminarium „30–lecie Okrągłego Stołu w Polsce – konsekwencje dla polityki społecznej”

20 lutego 2019      TAGI:         
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus...»