Newsy         

Udostępnianie danych członków komisji w otwartych konkursach

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwalają organom administracji publicznej zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym albo podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, takim jak stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, w drodze otwartego konkursu ofert.

Ustawodawca uregulował jednak materię dotyczącą powołania i samego składu komisji konkursowej, która będzie opiniowała złożone oferty. Jej członkami będą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub ewentualnie osoby wskazane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Jednocześnie sama Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym, jak również wydawać opinie.

Jak pokazuje jednak praktyka, pewne wątpliwości budzi powoływanie komisji konkursowych w drodze uchwały, w treści której widnieją dane osobowe osób powołanych w skład komisji oraz pełnione przez nich funkcje.

Z pomocą przychodzi UODO, które w sposób jednoznacznie wskazuje, że dane osobowe członków komisji konkursowej będą stanowiły informację publiczną, pod warunkiem że ich zakres będzie dotyczył pełnionej przez nich funkcji publicznej.

Wskazany stan rzeczy nie zwalnia administratora z konieczności każdorazowego analizowania zasad związanych z publikacją i dalszym upowszechnianiem w/w informacji pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1561

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Centra Usług Społecznych – kolejna odsłona. Relacja z obrad komisji

Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej...»
Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

Apel RPO do PUODO. Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

12 lutego 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ozwrócenie...»

Naruszenie ochrony danych osobowych dziecka

12 grudnia 2019      TAGI:         
Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.wsprawie...»
Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych. Trwają konsultacje

02 marca 2020      TAGI:         
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) proceduje nad wytycznymi 2/2020 w sprawie stosowania...»

Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych

30 września 2019      TAGI:         
W dniu 19.09.2019 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
klaudiak2l » 24 września 2020, 08:26

13 emerytura i renta z ZUSu

maha_AZS » 24 września 2020, 07:59

Hire UI design designer