Newsy         

Udostępnianie danych członków komisji w otwartych konkursach

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwalają organom administracji publicznej zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym albo podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, takim jak stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, w drodze otwartego konkursu ofert.

Ustawodawca uregulował jednak materię dotyczącą powołania i samego składu komisji konkursowej, która będzie opiniowała złożone oferty. Jej członkami będą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub ewentualnie osoby wskazane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Jednocześnie sama Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym, jak również wydawać opinie.

Jak pokazuje jednak praktyka, pewne wątpliwości budzi powoływanie komisji konkursowych w drodze uchwały, w treści której widnieją dane osobowe osób powołanych w skład komisji oraz pełnione przez nich funkcje.

Z pomocą przychodzi UODO, które w sposób jednoznacznie wskazuje, że dane osobowe członków komisji konkursowej będą stanowiły informację publiczną, pod warunkiem że ich zakres będzie dotyczył pełnionej przez nich funkcji publicznej.

Wskazany stan rzeczy nie zwalnia administratora z konieczności każdorazowego analizowania zasad związanych z publikacją i dalszym upowszechnianiem w/w informacji pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1561

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Umowy powierzenia przetwarzania danych

Będzie łatwiej z powierzeniem przetwarzania danych

28 czerwca 2021      TAGI:         
Z dniem 27 czerwca 2021 r. zacznie obowiązywać decyzja Komisji Europejskiej dotycząca...»
Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych. Trwają konsultacje

02 marca 2020      TAGI:         
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) proceduje nad wytycznymi 2/2020 w sprawie stosowania...»

Koronawirus vs. RODO. Czy przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest sprzeczne z prawem?

14 marca 2020      TAGI:         
Artykuł 17 nowo powstałej tzw. specustawy mającej na celu przeciwdziałania COVID-19...»
Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

Apel RPO do PUODO. Zakres danych osobowych w księgach wieczystych

12 lutego 2020      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ozwrócenie...»
Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

Rozpoczął się nabór wniosków na kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju...»
księgowa123 » 23 września 2021, 09:39

PIECZA ZASTEPCZA

edytap693 » 23 września 2021, 08:52

Wyliczenie