Newsy         

Udostępnianie danych członków komisji w otwartych konkursach

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwalają organom administracji publicznej zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym albo podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, takim jak stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, w drodze otwartego konkursu ofert.

Ustawodawca uregulował jednak materię dotyczącą powołania i samego składu komisji konkursowej, która będzie opiniowała złożone oferty. Jej członkami będą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub ewentualnie osoby wskazane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Jednocześnie sama Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym, jak również wydawać opinie.

Jak pokazuje jednak praktyka, pewne wątpliwości budzi powoływanie komisji konkursowych w drodze uchwały, w treści której widnieją dane osobowe osób powołanych w skład komisji oraz pełnione przez nich funkcje.

Z pomocą przychodzi UODO, które w sposób jednoznacznie wskazuje, że dane osobowe członków komisji konkursowej będą stanowiły informację publiczną, pod warunkiem że ich zakres będzie dotyczył pełnionej przez nich funkcji publicznej.

Wskazany stan rzeczy nie zwalnia administratora z konieczności każdorazowego analizowania zasad związanych z publikacją i dalszym upowszechnianiem w/w informacji pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych.

Źródło:
https://uodo.gov.pl/pl/138/1561

Komentarze Udostępnianie danych członków komisji w otwartych konkursach (0)

      4 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ochrona danych osobowych a wybory

Ochrona danych osobowych a wybory

04 września 2023      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował...»
NIK o ochronie danych w samorządach

NIK o ochronie danych w samorządach

26 lutego 2024      TAGI:         
NIK dokonała kontroli w kilku jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia...»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

10 lipca 2024      TAGI:      
CERT Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Tym razem powstała nowa kampania...»
Zrozumieć cyfrowe pokolenie

„Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”

10 marca 2023      TAGI:         
Prezes UODO zaprosił uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»