Komisja konkursowa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Nabór kandydata do Komisji Konkursowej

Nabór kandydata do Komisji Konkursowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych... »
Udostępnianie danych członków komisji

Udostępnianie danych członków komisji w otwartych konkursach

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwalają organom administracji publicznej zlecić realizację... »
świadczenia przedemerytalne    zmiany w ustawie    wielkopolskie    rodzina wielodzietna    centra opiekuńczo-mieszkalne    CIS    Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej    cyfryzacja