Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej (woj. pomorskie)

Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa pomorskiego.

Rekrutacja trwa od 1.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Ilość uczestników ograniczona. Liczy się również kolejność zgłoszeń.
Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania ze strony: http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/profesjonalne-kadry-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej/.
Uwaga! Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres biura projektu:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa,
Warszawska 4/7,
87-100 Toruń

Za termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów do Biura projektu w Toruniu.

Zakres tematyczny szkoleń:

1.Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.
2. Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.
3. Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”
4. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze – zadania gminy, aspekty prawne.
5. Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.
6 Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów
7. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .
8. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.
10. Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
12. Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.
13. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.
14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:

1. Planujemy realizować szkolenia w Gdańsku.
2. Szkolenia będą realizowane w okresie 1.10.2020 – 31.03.2021.
3. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze, w godzinach 8.30.-14.30.
4. O kolejnych etapach będziemy informowali na bieżąco na stronie Fundacji.

Zapraszamy do śledzenia informacji również na Facebooku https://www.facebook.com/fundacjaproeuropa

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 533 665 340,
mail: [email protected]

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASPIRANTÓW PRACY SOCJALNEJ

Komentarze Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej (woj. pomorskie) (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pracy ośrodków pomocy społecznej. Szkolenie online.

19 stycznia 2024      TAGI:      
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, z możliwością zadawania pytań prowadzącemu,...»
) Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków

Żywienie seniorów w domach opieki – planowanie i organizacja posiłków (bezpłatne szkolenie online)

02 maja 2023      TAGI:         
Racjonalne żywienie osób starszych jest jednym z głównych czynników wpływających...»

Przygotowanie do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST (bezpłatne szkolenie)

22 maja 2024      TAGI:      
II i III kwartał roku to czas przygotowań do inwentaryzacji, która w większości...»
webinar_niebieskie_karty

Nowe „Niebieskie Karty” (bezpłatne szkolenie online)

11 października 2023      TAGI:         
Od 28.09.2023 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy wykonawcze dotyczące procedury...»
Karolina914 » 24 lipca 2024, 11:53

Wezwanie do uzupełnienia braków

lewan » 24 lipca 2024, 11:27

Ekspres do kawiarni

majka1234 » 24 lipca 2024, 11:22

czyste pow.