Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej (woj. pomorskie)

Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa pomorskiego.

Rekrutacja trwa od 1.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Ilość uczestników ograniczona. Liczy się również kolejność zgłoszeń.
Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania ze strony: http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/profesjonalne-kadry-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej/.
Uwaga! Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres biura projektu:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa,
Warszawska 4/7,
87-100 Toruń

Za termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę wpływu kompletu dokumentów do Biura projektu w Toruniu.

Zakres tematyczny szkoleń:

1.Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.
2. Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.
3. Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”
4. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze – zadania gminy, aspekty prawne.
5. Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.
6 Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów
7. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .
8. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.
10. Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
12. Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.
13. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.
14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:

1. Planujemy realizować szkolenia w Gdańsku.
2. Szkolenia będą realizowane w okresie 1.10.2020 – 31.03.2021.
3. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze, w godzinach 8.30.-14.30.
4. O kolejnych etapach będziemy informowali na bieżąco na stronie Fundacji.

Zapraszamy do śledzenia informacji również na Facebooku https://www.facebook.com/fundacjaproeuropa

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 533 665 340,
mail: [email protected]

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASPIRANTÓW PRACY SOCJALNEJ

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ruszył nabór do bezpłatnego projektu dla pracowników socjalnych

13 listopada 2020      TAGI:         
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału...»
Ocena okresowa pracowników socjalnych

Ocena okresowa pracowników socjalnych (2. edycja szkolenia online)

14 września 2021      TAGI:         
13Kiedy należy ocenić nowego pracownika? Czy awans jest obligatoryjny i czy pracownik...»
Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

14 września 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia...»
Bezpłatne szkolenie wideo "KPA w pomocy społecznej"

Bezpłatne szkolenie wideo „KPA w pomocy społecznej”

13 września 2021      TAGI:         
Zapraszamy na szkolenie wideo "KPA w pomocy społecznej". Uczestnicy szkolenia mogą...»
Ocena okresowa pracowników socjalnych

Ocena okresowa pracowników socjalnych

26 sierpnia 2021      TAGI:         
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online dotyczącym oceny okresowej pracowników...»
księgowa123 » 23 września 2021, 09:39

PIECZA ZASTEPCZA

edytap693 » 23 września 2021, 08:52

Wyliczenie