Czytelnia         

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” udowadnia, że rodzina z uwagi na swoją dynamikę jest obszarem wymagający wciąż szczególnej uwagi.

 Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjnaPublikacja pt. „Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” wydawnictwa Difin oscyluje wokół problematyki rodziny dysfunkcyjnej oraz roli służb społecznych w pracy z dziećmi.

Autorka na łamach kolejnych rozdziałów dokonuje szczegółowej charakterystyki współczesnej rodziny oraz tytułowej rodziny dysfunkcyjnej.

Autorka prowadzi czytelnika poprzez problematykę instytucjonalnego wsparcia rodziny. Ów problematyka zdaje się być niedoceniana, tym samym niejednokrotnie umykają nowe rozwiązania na gruncie pracy z rodziną. Wieloletnie doświadczenie autorki we wskazanym obszarze sprawia, że publikacja nabiera wszechstronnego charakteru. Analiza zadań poszczególnych grup zawodowych sektora pomocy rodzinie, tj. pracownik socjalny, asystent rodziny, terapeuta rodzinny, pedagog szkolny, kurator, dzielnicowy czy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wskazuje jak szerokie spektrum służb zostało przez autorkę scharakteryzowanych.

W publikacji czytelnik doszuka się nie tylko procedur postępowania, ale co istotniejsze rekomendacji samej autorki. Dzięki nim można uniknąć wielu radykalnych błędów, a w konsekwencji niepowodzeń. Nie każdy błąd w pracy z rodziną można naprawić, a stracone zaufanie odzyskać.

Na szczególną uwagę zdaje się zasługiwać ostatni rozdział publikacji podejmujący problematykę roli i zadań pracownika socjalnego, asystenta rodziny z rodziną i dziećmi. Autorka wychodząc naprzeciw czytelnikowi formułuje szereg rekomendacji dot. rozmowy z rodziną, jak również metodyki samej pracy. Dzięki skonstruowanym planom pracy z rodziną czytelnik zostaje wyposażony narzędzia, które może stosować w codziennej praktyce.

Publikację należy szczególnie polecić wszystkim pracownikom służb społecznych, teoretykom, jak i praktykom, adeptom pracy socjalnej.

Więcej informacji o publikacji dostępnych jest pod adresem:
https://ksiegarnia.difin.pl/rodzina-z-dziecmi-rodzina-dysfunkcyjna-pedagogika-praca-socjalna-terapia

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

14 lipca 2020     
Wydawnictwo Difin wprowadziło na rynek wydawniczy publikację autorstwa P. Bronowskiego,...»
„RODO przewodnik ze wzorami” - recenzja

„RODO przewodnik ze wzorami”, red. Maciej Gawroński (Wydawnictwo Wolters Kluwer)

18 lutego 2020      TAGI:      
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna"

„Kryzys psychiczny. Odzyskanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna” (Wydawnictwo Difin)

23 marca 2020      TAGI:      
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika niezwykle interesującą publikację autorstwa...»
Praca socjalna w środowisku lokalnym

„Praca socjalna w środowisku lokalnym” (Wydawnictwo Difin)

29 maja 2020      TAGI:         
Stosunkowo niedawno na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „Praca socjalna...»