Newsy         

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej „Metodyka Pracy Socjalnej” pod redakcją naukową Ewy Grudzińskiej.

Nowa seria wydawnicza jest skoncentrowana na zasobach i potencjale tkwiących w jednostce, która z racji swojej sytuacji życiowej wymaga pomocy i wsparcia. Dotąd w literaturze przedmiotu wychodzono z założenia, że aby coś zmienić należy wskazać problem i go minimalizować, w ten sposób osiągając zmianę. W prezentowanej serii przewodnim założeniem jest potencjał, który tkwi w każdym człowieku (każdy sam jest w stanie sobie pomóc, należy jedynie wskazać / uświadomić mu możliwości).

Na serię będzie składało się 5 książek:

1. Kompetencje pracowników socjalnych. Warsztaty
2. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne
uzależnionymi
3. Praca socjalna z osobami starszymi, z chorobami otępiennymi i ich rodzinami
4. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnościami, bezrobotnymi, z zaburzeniami psychicznymi
5. Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno-metodyczny

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” jest adresowana do studentów kierunku praca socjalna,
pedagogiką i psychologia. Odbiorcami mogą być prowadzący zajęcia z wyżej wymienionymi
grupami studentów oraz praktycy – pracownicy socjalni, pedagodzy, psychologowie, osoby
pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS, ŚDS) oraz w organizacjach pozarządowych, których zakres działalności wpisuje się w pracę z klientami systemu pomocy społecznej (bezdomnymi, uzależnionymi, opuszczającymi zakłady karne, doświadczającymi przemocy, chorymi psychicznie, seniorami etc.)

Ewa Grudziewska – Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Komentarze Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin) (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna

„Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna” (Wydawnictwo Difin)

02 listopada 2020      TAGI:         
Wydawałoby się, że o rodzinie napisano już wszystko. I. Krasiejko w publikacji „Rodzina...»