Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych

Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa zachodniopomorskiego.

Czas rekrutacji: od 2.02.2021 r. do 1.03.2021 r.
Szkolenia w okresie: od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r.
Szkolenia będą w dni robocze od godziny 8:00 do 14:30.

Każdy uczestnik może skorzystać z 6 szkoleń.
Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty można pobrać ze strony:
http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/profesjonalne-kadry-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej/ 

Uwaga!
Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres biura projektu:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa,
Warszawska 4/7,
87-100 Toruń

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia kompletu dokumentów do Biura projektu w Toruniu.

Zakres tematyczny szkoleń:

1. Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.

2. Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

3. Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”

4. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów.

5. Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.

6. Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów

7. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .

8. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.

10. Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.

12. Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.

13. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.

14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:

1. Do czasu zakończenia pandemii szkolenia realizowane będą on-line na pośrednictwem platformy ClickMeeting.
2. Po zakończeniu pandemii planujemy realizować szkolenia w Szczecinie.

Zapraszamy do kontaktu z organizatorem:
tel. 533 665 340,
mail: [email protected]

Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych

Komentarze Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rodzinny wywiad środowiskowy

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej – cykl bezpłatnych szkoleń online

20 października 2021      TAGI:         
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. serdecznie zaprasza na projekt ,,Akademia wspierania...»
Ocena okresowa pracowników socjalnych

Ocena okresowa pracowników socjalnych

26 sierpnia 2021      TAGI:         
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online dotyczącym oceny okresowej pracowników...»
Dodatkowa rekrutacja na cykl bezpłatnych szkoleń on-line

Dodatkowa rekrutacja na cykl bezpłatnych szkoleń on-line

18 marca 2021      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na cykl bezpłatnych...»
Studia on-line od marca? To możliwe!

Studia on-line od marca? To możliwe!

08 lutego 2022      TAGI:      
Oferta wyselekcjonowanych, cieszących się największym powodzeniem studiów podyplomowych...»
Ocena okresowa pracowników socjalnych

Ocena okresowa pracowników socjalnych – ostatnia edycja

06 października 2021      TAGI:         
Zapraszamy na czwartą edycję szkolenia dot. oceny okresowej pracowników socjalnych....»