Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych

Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa zachodniopomorskiego.

Czas rekrutacji: od 2.02.2021 r. do 1.03.2021 r.
Szkolenia w okresie: od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r.
Szkolenia będą w dni robocze od godziny 8:00 do 14:30.

Każdy uczestnik może skorzystać z 6 szkoleń.
Ilość uczestników ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty można pobrać ze strony:
http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/profesjonalne-kadry-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej/ 

Uwaga!
Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres biura projektu:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa,
Warszawska 4/7,
87-100 Toruń

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia kompletu dokumentów do Biura projektu w Toruniu.

Zakres tematyczny szkoleń:

1. Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.

2. Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

3. Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”

4. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów.

5. Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.

6. Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów

7. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .

8. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.

10. Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.

12. Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.

13. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.

14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:

1. Do czasu zakończenia pandemii szkolenia realizowane będą on-line na pośrednictwem platformy ClickMeeting.
2. Po zakończeniu pandemii planujemy realizować szkolenia w Szczecinie.

Zapraszamy do kontaktu z organizatorem:
tel. 533 665 340,
mail: [email protected]

Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych

Komentarze Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ocena okresowa pracowników socjalnych. Szkolenie online

Ocena okresowa pracowników socjalnych. Szkolenie online

14 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na szkolenie online, które na żywo poprowadzą nasze ekspertki Sylwia Juźwiak...»
Pracownik socjalny okiem sądu

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. Wymóg ustawowy. Szkolenie online. Nowy termin: 25.01.23 r.

09 stycznia 2023      TAGI:         
Czy potrafisz zadbać o swoje bezpieczeństwo?  Zapraszamy na nową edycję szkolenia:...»
Praca socjalna

Cykl szkoleń online: Praca socjalna.

06 lutego 2023      TAGI:      
Przygotowaliśmy razem z naszą ekspertką Panią Iwoną Klimowicz cykl 4 szkoleń,...»
Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych

Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych. Wymóg ustawowy. Szkolenie online.

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ze statystyk policyjnych wynika, że w ostatnich dwóch latach zostało zgłoszonych...»
Na Uczelni Korczaka ruszyła rekrutacja na nową turę szkoleń dla pracowników socjalnych

Na Uczelni Korczaka ruszyła rekrutacja na nową turę szkoleń dla pracowników socjalnych

06 października 2023      TAGI:         
Z początkiem września ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych 2-dniowych szkoleń...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?