Newsy      

Zasiłek opiekuńczy w lutym

Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Jak wskazuje projektodawca, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) w art. 4 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 – 1d ustawy, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres na jaki zostały zamknięte:

– żłobki,
– kluby dziecięce,
– przedszkola,
– szkoły,
– placówki pobytu dziennego
– oraz inne placówki

lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Zasiłek opiekuńczy w lutym

Dotychczas wskazany zasiłek przysługiwał do końca stycznia. W projekcie rozporządzenia natomiast proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki.

Nie ma innej możliwości osiągnięcia celu projektu, tj. za pomocą innych środków.

Więcej informacji projekcie dostępnych jest pod adresem:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r452780171674,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-okreslenia-dluzszego-okresu-pobi.html

Komentarze Zasiłek opiekuńczy w lutym (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

bon energetyczny

Bon energetyczny 2024 r. (bezpłatne szkolenie online)

15 maja 2024      TAGI:      
W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej stworzono regulacje wprowadzające narzędzie...»
Bon energetyczny

Bon energetyczny

14 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad ograniczeniem wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Jak...»
„Aktywni+” edycja 2024

„Aktywni+” edycja 2024

14 maja 2024      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych...»
Ministerstwo o bonie senioralnym

Ministerstwo o bonie senioralnym

06 maja 2024      TAGI:      
Trwają prace nad tzw. bonem senioralnym. Wskazany bon będzie stanowił nową formę...»
Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

Będą podwyżki wynagrodzenia w samorządach

06 maja 2024      TAGI:   
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»