Newsy      

Zasiłek opiekuńczy w lutym

Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Jak wskazuje projektodawca, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) w art. 4 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 – 1d ustawy, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres na jaki zostały zamknięte:

– żłobki,
– kluby dziecięce,
– przedszkola,
– szkoły,
– placówki pobytu dziennego
– oraz inne placówki

lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Zasiłek opiekuńczy w lutym

Dotychczas wskazany zasiłek przysługiwał do końca stycznia. W projekcie rozporządzenia natomiast proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki.

Nie ma innej możliwości osiągnięcia celu projektu, tj. za pomocą innych środków.

Więcej informacji projekcie dostępnych jest pod adresem:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r452780171674,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-okreslenia-dluzszego-okresu-pobi.html

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po raz kolejny wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po raz kolejny wydłużony

30 grudnia 2020      TAGI:         
Rada Ministrów zdecydowała się po raz kolejny wydłużyć okres pobierania dodatkowego...»
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 9 maja

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 9 maja

26 kwietnia 2021      TAGI:      
Żłobki i przedszkola formalnie zostały otwarte, jednak istnieje prawdopodobieństwo,...»
Płaca minimalna 2022

Zasiłek dla osób bezrobotnych w górę

31 maja 2021      TAGI:         
W‌ ‌dniu‌ ‌24‌ ‌maja‌ ‌2021r.‌ ‌zostało‌ ‌opublikowane‌ ‌obwieszczenie‌...»
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – konsultacje społeczne

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – konsultacje społeczne

27 lipca 2021      TAGI:      
Rozpoczął się proces konsultacji społecznych ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym,...»
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – założenia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – założenia

15 lipca 2021      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło główne założenia Rodzinnego...»