Dodatkowa rekrutacja na cykl bezpłatnych szkoleń on-line

Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń ON-LINE dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja trwa od 19.03.2021 r. do 29.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych: 9.04.2021 r.

Szkolenia będą realizowane w okresie od kwietnia do września br., w dni robocze od 8.00. do 14.30.
Każdy uczestnik może skorzystać z 6 szkoleń. Pozostała niewielka ilość miejsc. Liczy się również kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania ze strony:
http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/profesjonalne-kadry-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej/

Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych.
Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Zakres tematyczny szkoleń:

1. Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.
2. Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.
3. Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”
4. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów.
5. Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.
6. Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów
7. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .
8. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.
10. Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
12. Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.
13. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.
14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:

1. Do czasu zakończenia pandemii szkolenia realizowane będą on-line na pośrednictwem platformy ClickMeeting.
2. Po zakończeniu pandemii organizator planuje realizować szkolenia w Szczecinie.

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Gospodarczą Pro Europa:
tel. 533 665 340
mail: [email protected]

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla pracowników socjalnych

05 lutego 2021      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa rozpoczyna rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń...»
Cykl bezpłatnych szkoleń online!

Cykl bezpłatnych szkoleń online!

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych...»
Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej

14 września 2020      TAGI:         
Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenia...»

Trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu „Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia”

18 lutego 2020      TAGI:         
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest organizacją pozarządową....»
Gosia1979 » 18 października 2021, 10:24

Dziecko w OHP

JoannaS » 18 października 2021, 10:24

Opieka wytchnieniowa

SylwiaP. » 18 października 2021, 10:20

przekrocz. terminu i dochodu

Zuzannaxx » 18 października 2021, 09:57

Nowe mieszkanie od gminy