Dodatkowa rekrutacja na cykl bezpłatnych szkoleń on-line

Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza dodatkową rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń ON-LINE dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej z województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja trwa od 19.03.2021 r. do 29.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych: 9.04.2021 r.

Szkolenia będą realizowane w okresie od kwietnia do września br., w dni robocze od 8.00. do 14.30.
Każdy uczestnik może skorzystać z 6 szkoleń. Pozostała niewielka ilość miejsc. Liczy się również kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania ze strony:
http://fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/profesjonalne-kadry-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej/

Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych.
Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres:
Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Zakres tematyczny szkoleń:

1. Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.
2. Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.
3. Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu „Za życiem”
4. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów.
5. Program ‘”Za Życiem” – działanie 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.
6. Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów
7. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .
8. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.
10. Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
12. Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.
13. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.
14. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:

1. Do czasu zakończenia pandemii szkolenia realizowane będą on-line na pośrednictwem platformy ClickMeeting.
2. Po zakończeniu pandemii organizator planuje realizować szkolenia w Szczecinie.

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Gospodarczą Pro Europa:
tel. 533 665 340
mail: [email protected]

Komentarze Dodatkowa rekrutacja na cykl bezpłatnych szkoleń on-line (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Spotkania z superwizją

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie „Spotkania z superwizją” realizowane przez Uczelnię Korczaka

03 kwietnia 2023      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenie „Spotkania z superwizją” realizowane...»
Na Uczelni Korczaka ruszyła rekrutacja na nową turę szkoleń dla pracowników socjalnych

Na Uczelni Korczaka ruszyła rekrutacja na nową turę szkoleń dla pracowników socjalnych

06 października 2023      TAGI:         
Z początkiem września ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych 2-dniowych szkoleń...»
Praca socjalna

Cykl szkoleń online: Praca socjalna.

06 lutego 2023      TAGI:      
Przygotowaliśmy razem z naszą ekspertką Panią Iwoną Klimowicz cykl 4 szkoleń,...»
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Trwa rekrutacja, Toruń!

21 kwietnia 2023      TAGI:         
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza...»

Przygotowanie do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST (bezpłatne szkolenie)

22 maja 2024      TAGI:   
II i III kwartał roku to czas przygotowań do inwentaryzacji, która w większości...»