Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przygotowała projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Jak podnosi projektodawca, jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu zawartych w średniookresowej strategii rozwoju kraju:
– „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
– Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

jak również nawiązujący do problematyki ubóstwa i wykluczenia zawartych w innych dokumentach strategicznych, np.:
– Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego,
– Narodowym Programie Mieszkalnictwa,
– Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,
– Polityce Energetycznej Polski 2040.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zaprezentowała szereg uwag do wskazanego projektu, kierując się szeroko rozumianym dobrem sektora i odbiorcy pomocy.

Wśród uwag znalazły się m.in.:

– zmiana retoryki projektodawcy dotyczącej konieczności zmniejszenia liczby mieszkańców DPS, zmniejszenia udziału tej placówki w formach wsparcia na rzecz wsparcia środowiskowego. Federacja już na tym etapie zwraca uwagę na praktyczne aspekty związane ze świadczeniem wskazanej formy wsparcia przez NGO,
– rozwój zatrudnienia i wzrost kompetencji asystentów rodziny przez zapewnienie prawa do superwizji,
– zapewnienie wynagrodzenia dla rodziny wspierającej w umowie z rodziną, dotychczasowe rozwiązanie nie przyczyniły się do rozwoju instytucji,
– wyłączenie z dochodu na gruncie ustawy o pomocy społecznej zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu. Wskazane przez Federację uwagi wydają się nie tylko trafne, ale i niezwykle potrzebne.

http://federacja-socjalnych.pl/index.php/929-skladamy-uwagi-do-krajowego-programu-przeciwdzialania-ubostwu

Komentarze Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rusza „Profilaktyka 40 PLUS”

Rusza program „Profilaktyka 40 PLUS”

18 czerwca 2021      TAGI:      
Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie dotyczące programu „Profilaktyka 40 PLUS”....»
„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

19 stycznia 2021      TAGI:      
Do 5 lutego można składać wnioski w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program...»
Innoes

INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności

16 sierpnia 2021      TAGI:         
Inkubator Innowacji Społecznych realizuje Projekt „INNOES – program grantowy narzecz...»
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

17 września 2021      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu iWykluczeniu...»
"Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023”

30 września 2022      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków do "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego...»