Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przygotowała projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Jak podnosi projektodawca, jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu zawartych w średniookresowej strategii rozwoju kraju:
– „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
– Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

jak również nawiązujący do problematyki ubóstwa i wykluczenia zawartych w innych dokumentach strategicznych, np.:
– Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego,
– Narodowym Programie Mieszkalnictwa,
– Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,
– Polityce Energetycznej Polski 2040.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zaprezentowała szereg uwag do wskazanego projektu, kierując się szeroko rozumianym dobrem sektora i odbiorcy pomocy.

Wśród uwag znalazły się m.in.:

– zmiana retoryki projektodawcy dotyczącej konieczności zmniejszenia liczby mieszkańców DPS, zmniejszenia udziału tej placówki w formach wsparcia na rzecz wsparcia środowiskowego. Federacja już na tym etapie zwraca uwagę na praktyczne aspekty związane ze świadczeniem wskazanej formy wsparcia przez NGO,
– rozwój zatrudnienia i wzrost kompetencji asystentów rodziny przez zapewnienie prawa do superwizji,
– zapewnienie wynagrodzenia dla rodziny wspierającej w umowie z rodziną, dotychczasowe rozwiązanie nie przyczyniły się do rozwoju instytucji,
– wyłączenie z dochodu na gruncie ustawy o pomocy społecznej zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu. Wskazane przez Federację uwagi wydają się nie tylko trafne, ale i niezwykle potrzebne.

http://federacja-socjalnych.pl/index.php/929-skladamy-uwagi-do-krajowego-programu-przeciwdzialania-ubostwu

Komentarze Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” nie do końca idealny

26 czerwca 2023      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami dot. realizacji programu „Samodzielność...»
Przemoc wobec osób starszych

„Przemoc wobec osób starszych”

21 lutego 2024      TAGI:         
15 marca 2024 r. w godz. 12:00 - 14:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie...»

Zostań rodzicem zastępczym – Podaruj dzieciom szczęście

19 lutego 2024      TAGI:   
Podaruj dzieciom dom oraz zamieszkaj w budynku udostępnionym przez Miasto Suwałki (ul....»
RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

RPO wciąż przypomina o nierozwiązanym problemie domniemania ojcostwa

19 lutego 2024      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości zaniepokojony...»
Koszty pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dziecka

Koszty pobytu opiekuna w ramach leczenia uzdrowiskowego dziecka

19 lutego 2024      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony wpływającymi skargami rodziców w sprawie...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC