Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Rada Ministrów przygotowała projekt „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Jak podnosi projektodawca, jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu zawartych w średniookresowej strategii rozwoju kraju:
– „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
– Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

jak również nawiązujący do problematyki ubóstwa i wykluczenia zawartych w innych dokumentach strategicznych, np.:
– Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego,
– Narodowym Programie Mieszkalnictwa,
– Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,
– Polityce Energetycznej Polski 2040.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zaprezentowała szereg uwag do wskazanego projektu, kierując się szeroko rozumianym dobrem sektora i odbiorcy pomocy.

Wśród uwag znalazły się m.in.:

– zmiana retoryki projektodawcy dotyczącej konieczności zmniejszenia liczby mieszkańców DPS, zmniejszenia udziału tej placówki w formach wsparcia na rzecz wsparcia środowiskowego. Federacja już na tym etapie zwraca uwagę na praktyczne aspekty związane ze świadczeniem wskazanej formy wsparcia przez NGO,
– rozwój zatrudnienia i wzrost kompetencji asystentów rodziny przez zapewnienie prawa do superwizji,
– zapewnienie wynagrodzenia dla rodziny wspierającej w umowie z rodziną, dotychczasowe rozwiązanie nie przyczyniły się do rozwoju instytucji,
– wyłączenie z dochodu na gruncie ustawy o pomocy społecznej zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu. Wskazane przez Federację uwagi wydają się nie tylko trafne, ale i niezwykle potrzebne.

http://federacja-socjalnych.pl/index.php/929-skladamy-uwagi-do-krajowego-programu-przeciwdzialania-ubostwu

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”

Rusza nowy program na rzecz seniorów „Aktywni+”. Można już składać oferty

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo ogłosiło otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz...»
„Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” a zdalna nauka

16 listopada 2020      TAGI:         
Tytułowy program „Posiłek w szkole i w domu” stanowi jedną z form wsparcia oferowaną...»

Będzie nowy program dot. przeciwdziałania bezdomności młodych osób?

10 marca 2020      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rozpoczęciu prac...»
Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

17 września 2021      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła właśnie „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu iWykluczeniu...»
„Aktywni+”

„Aktywni+” – nowy program dla seniorów

18 grudnia 2020      TAGI:         
Już z początkiem 2021 r. rusza nabór ofert w programie „Aktywni+”. W ramach rządowego...»