Idą zmiany w programie „Dobry start”

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Druk nr 1033). Rząd planuje wprowadzić istotne zmiany m.in. w programie „Dobry start”.

Procedowany projekt ustawy daje upoważnienie Radzie Ministrów do wydania rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków realizacji programu („Dobry start”):

1) że realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu, w tym w szczególności:
a) składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń,
b) doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń, i innych pism w sprawie świadczeń

– odbywać się będzie wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

2) że decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

Jednocześnie organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie zobowiązany do zapewnienia (w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej) dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji od organu. Jednocześnie będzie on zobowiązany do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze dokumentów.

Wskazane rozwiązanie docelowo ma zapewnić, że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

Obawy

Rozwiązanie budzi wiele obaw, gdyż nie każdy dotychczasowy wnioskodawca posiada dostęp do Internetu oraz komputera. Utworzenie stanowiska z dostępem do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i odbiór korespondencji od organu może skutkować „kanalizowaniem kolejki” osób chcących z niego skorzystać. Urządzenie oraz pracownik do pomocy będą dostępni jedynie w godzinach pracy jednostki. Tym samym możliwość złożenia wniosku przez osoby wykluczone cyfrowo będzie ograniczone czasowo.

Jednocześnie Rada Ministrów Rada Ministrów może postanowić, że składanie wniosku o świadczenia, wnoszenie innych pism w sprawie tych świadczeń lub doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń odbywać się będzie wyłącznie w drodze elektronicznej. Wówczas zastosowania w tym zakresie nie znajdą przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Projekt zakłada również, że w przypadku gdy organem realizującym świadczenia przyznane na podstawie programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest Prezes 3 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W opinii projektodawcy wprowadzenie powyższych zmian znacznie zoptymalizuje proces obsługi świadczenia.

Projekt ustawy dostępny jest pod adresem:
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/445749954F76ED17C12586A100513B58/%24File/1033.pdf

Komentarze Idą zmiany w programie „Dobry start” (2)

      4 + 1 = ?    
Były też opinie, że składanie wniosków elektronicznie ma zmniejszyć zachorowalność na covid, co jest totalną bzdurą. Jeżeli osoba składająca wniosek będzie potrzebowała pomocy przy wypełnieniu wniosku elektronicznie w zusie to pracownik zusu powinien mu pomóc. Więc ja się pytam, jak pracownik ma mu pomóc bez kontaktu osobistego?przez szybę? A po drugie teraz jest czas na składanie wniosków papierowo na 500+ i nikt się nie martwi co się dzieje w Mops,Gops,Ops. Składający wnioski są normalnie obsługiwani bez względu na covid.
DODAŁ: MFran DNIA 22 kwietnia 2021 O 13:54
odnośnie wypłacania świadczeń 300+ przez ZUS jestem innego zdania, osoba która nie poradzi sobie z wnioskiem złożonym elektronicznie bez problemu otrzyma poradę w MOPS,GOPS czy to osobiście czy telefonicznie. Natomiast załatwić cos w zusie przechodzi pojęcie , dodzwonić się na infolinię to trzeba godzinę stracić nie mówiąc o nerwach, druga sprawa - dostępność , przecież ZUSY znajdują się w oddaleniu od małych miejscowości a nie każdy radzi sobie z internetem. I taka to owszem optymalizacja co z dostępnością nie ma nic wspólnegho.
DODAŁ: Franus DNIA 21 kwietnia 2021 O 13:27

ZOBACZ PODOBNE

Małe wielkie zmiany

Małe wielkie zmiany

25 września 2023      TAGI:         
Z dniem 22 września zaczynają częściowo już obowiązywać przepisy wprowadzone...»
NIK o programie „Maluch+”

NIK o programie „Maluch+”

03 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli w ramach przeprowadzanych kontroli tym razem swoją uwagę...»
Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

23 lutego 2023      TAGI:      
W dniu 20 lutego prezydent podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy...»
Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rzecznik o projekcie zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

12 stycznia 2023      TAGI:      
Jak podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, projekt...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»