Newsy         

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jak podkreśla projektodawca, zmiany są konsekwencją postulatów zgłaszanych przez środowiska związane z tymi placówkami.

Projekt rozporządzenia zakłada m.in.:

– doprecyzowanie, iż dom jest formą wsparcia adresowaną do osób (matek, ojców, innych osób), które sprawują opiekę prawną nad dziećmi,
– doprecyzowanie, iż drugim podstawowym zadaniem domów, oprócz zapewnienia schronienia, jest udzielanie specjalistycznego wsparcia, uporządkowanie standardu podstawowych usług świadczonych przez domy, zarówno w zakresie interwencyjnym, jak i terapeutyczno-wspomagającym,
– zapewnienie mieszkańcom okresowego, całodobowego pobytu bez określania maksymalnej liczby mieszkańców domu,
– zapewnienie natychmiastowej pomocy psychologicznej,
– określenie standardów dotyczących poszczególnych pomieszczeń w domu,
– regulacje dotyczące kadry domów, wskazujące otwarty katalog usług świadczonych przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje, które może, w zależności od potrzeb, świadczyć placówka,
– czasookres wydłużenia pobytu w domu, który co do zasady powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia.

Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347953

Komentarze Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (1)

      3 + 3 = ?    
Ktoś po 15 latach dostrzegł archaizmy starego rozporządzenia.
DODAŁ: maxyking DNIA 15 lipca 2021 O 08:24

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w pieczy zastępczej oraz plan pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie...»
Domy dla matek z dziećmi

Domy dla matek z dziećmi

26 stycznia 2022      TAGI:      
W dniu 24.01.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki...»
Ustawy o samorządzie gminnym

Powoli kroczą kolejne zmiany w KPA

19 września 2022      TAGI:      
Do senatu trafiła Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych...»
Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej z podpisem prezydenta

20 marca 2023      TAGI:         
W dniu 15 marca 2023 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie...»
Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym podpisane przez prezydenta

28 stycznia 2022      TAGI:         
W dniu 26 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r.ozmianie...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR