Newsy         

Zmiany w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jak podkreśla projektodawca, zmiany są konsekwencją postulatów zgłaszanych przez środowiska związane z tymi placówkami.

Projekt rozporządzenia zakłada m.in.:

– doprecyzowanie, iż dom jest formą wsparcia adresowaną do osób (matek, ojców, innych osób), które sprawują opiekę prawną nad dziećmi,
– doprecyzowanie, iż drugim podstawowym zadaniem domów, oprócz zapewnienia schronienia, jest udzielanie specjalistycznego wsparcia, uporządkowanie standardu podstawowych usług świadczonych przez domy, zarówno w zakresie interwencyjnym, jak i terapeutyczno-wspomagającym,
– zapewnienie mieszkańcom okresowego, całodobowego pobytu bez określania maksymalnej liczby mieszkańców domu,
– zapewnienie natychmiastowej pomocy psychologicznej,
– określenie standardów dotyczących poszczególnych pomieszczeń w domu,
– regulacje dotyczące kadry domów, wskazujące otwarty katalog usług świadczonych przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje, które może, w zależności od potrzeb, świadczyć placówka,
– czasookres wydłużenia pobytu w domu, który co do zasady powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia.

Źródło:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347953

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów o dzieło. Tym samym umowy te trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w ciągu 7 dni od zawarcia. Formularz można przekazać przez internet – korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wskazany obowiązek nie dotyczył umów: - zawartych z własnym pracownikiem, - wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, - zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo obowiązek nie będzie obejmował tych podmiotów i jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek. Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/obowiazek-zglaszania-do-zus-umow-o-dzielo-zawieranych-od-1-stycznia-2021-r

Umowy o dzieło i ZUS. Duże zmiany od 1 stycznia

11 stycznia 2021      TAGI:      
Od 1 stycznia 2021 r. powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do ZUS zawieranych umów...»
Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

30 kwietnia 2020      TAGI:         
Już 6 maja ma zostać umożliwione otwarcie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi....»
Ochrona ofiar przemocy domowej

Ochrona ofiar przemocy domowej. Nadchodzą ważne zmiany

06 marca 2020      TAGI:         
W dniu 3.03.2020 r. Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości...»

NIK o wsparciu matek z dziećmi i kobiet w ciąży

20 października 2020      TAGI:         
NIK opublikowała raport dotyczący realizacji przez powiaty zadania z zakresu wsparcia...»
Zmiany w świadczeniach

Nadchodzą duże zmiany w świadczeniach

23 marca 2020      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych...»