Newsy         

Obniżenie alimentów „na wakacje”

Rodzice dziecka są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ich zakres jest zależny od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości samego zobowiązanego.

Wykonanie w/w obowiązku może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa.

Na gruncie orzecznictwa podkreśla się, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Jednak zmiana sytuacji osoby uprawnionej do świadczeń może mieć wpływ na wysokość należnych świadczeń.

Obniżenie kosztów utrzymania dziecka w okresie wakacji może mieć wpływ na wysokość alimentów, a tym samym może stanowić podstawę do zmiany ich wysokości na wskazany okres. Brak pewnych zajęć dodatkowych czy korepetycji, ponoszenie kosztów utrzymania dziecka we wskazanym okresie przez drugiego rodzica może mieć wpływ na wysokość tychże alimentów.

Źródło:

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 18 maja 2021 r.
VI RC 215/20

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy to ostatnie chwile Zespołu ds. Alimentów RPO i RPD?

Czy to ostatnie chwile Zespołu ds. Alimentów RPO i RPD?

26 sierpnia 2020      TAGI:         
W dniu 25 sierpnia odbyło się ostatnie już posiedzenie eksperckiego Zespołu ds.Alimentów...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 10 maja 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
I edycja Akademii Finansów

I edycja Akademii Finansów

18 października 2021      TAGI:         
Już 8 listopada 2021 r. rusza pierwsza edycja Akademii Finansów, której partnerem...»
Nowe koszty upomnienia

Nowe koszty upomnienia

15 października 2021      TAGI:      
Przypominamy, że od 13 października obowiązują nowe koszty upomnienia, wprowadzone...»
14 emerytura tuż tuż

Czternasta emerytura tuż tuż

15 października 2021      TAGI:         
W pierwszej połowie roku do emerytów i rencistów trafiła "trzynastka". W najbliższym...»