Newsy         

Obniżenie alimentów „na wakacje”

Rodzice dziecka są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ich zakres jest zależny od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości samego zobowiązanego.

Wykonanie w/w obowiązku może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa.

Na gruncie orzecznictwa podkreśla się, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Jednak zmiana sytuacji osoby uprawnionej do świadczeń może mieć wpływ na wysokość należnych świadczeń.

Obniżenie kosztów utrzymania dziecka w okresie wakacji może mieć wpływ na wysokość alimentów, a tym samym może stanowić podstawę do zmiany ich wysokości na wskazany okres. Brak pewnych zajęć dodatkowych czy korepetycji, ponoszenie kosztów utrzymania dziecka we wskazanym okresie przez drugiego rodzica może mieć wpływ na wysokość tychże alimentów.

Źródło:

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 18 maja 2021 r.
VI RC 215/20

Komentarze Obniżenie alimentów „na wakacje” (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 10 maja 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

01 sierpnia 2022      TAGI:      
Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik po tzw. „wakacjach kredytowych”....»
Nieodczytanie poczty e-mail a konsekwencje dla organu

Nieodczytanie poczty e-mail a konsekwencje dla organu

17 sierpnia 2022      TAGI:      
Postępowanie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej jest postępowaniem odformalizowanym,...»
14. emerytury ruszają

14. emerytury ruszają

17 sierpnia 2022      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewniło, że 25 sierpnia ruszają pierwsze...»
Szczepienia na grypę

Szczepienia na grypę

16 sierpnia 2022      TAGI:      
Ministerstwo Zdrowia, widząc duże zapotrzebowanie społeczne na szczepienia przeciw...»
monelia100 » 16 sierpnia 2022, 20:36

Składki społeczne i zdrowotne od ŚP

gabrielakwiat » 16 sierpnia 2022, 17:31

Za niski dodatek osłonowy

anturov » 16 sierpnia 2022, 17:20

Interesująca informacja