Newsy         

Obniżenie alimentów „na wakacje”

Rodzice dziecka są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ich zakres jest zależny od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości samego zobowiązanego.

Wykonanie w/w obowiązku może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa.

Na gruncie orzecznictwa podkreśla się, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Jednak zmiana sytuacji osoby uprawnionej do świadczeń może mieć wpływ na wysokość należnych świadczeń.

Obniżenie kosztów utrzymania dziecka w okresie wakacji może mieć wpływ na wysokość alimentów, a tym samym może stanowić podstawę do zmiany ich wysokości na wskazany okres. Brak pewnych zajęć dodatkowych czy korepetycji, ponoszenie kosztów utrzymania dziecka we wskazanym okresie przez drugiego rodzica może mieć wpływ na wysokość tychże alimentów.

Źródło:

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 18 maja 2021 r.
VI RC 215/20

Komentarze Obniżenie alimentów „na wakacje” (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

01 sierpnia 2022      TAGI:      
Ministerstwo Finansów opublikowało przewodnik po tzw. „wakacjach kredytowych”....»
Poziom potrzeby wsparcia

Poziom potrzeby wsparcia

29 listopada 2023      TAGI:         
W dniu 28 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny iPolityki...»
NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

NIK o działaniach podmiotów pomocowych w dobie stanu epidemii

28 listopada 2023      TAGI:      
Funkcjonowanie organów administracji publicznej w dobie stanu epidemii było niezwykle...»
Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

Od 1 stycznia zmiana wysokości zasiłku stałego

28 listopada 2023      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustaw z dnia 12 marca 2004 r.opomocy...»