Newsy         

Obniżenie alimentów „na wakacje”

Rodzice dziecka są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ich zakres jest zależny od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości samego zobowiązanego.

Wykonanie w/w obowiązku może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa.

Na gruncie orzecznictwa podkreśla się, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Jednak zmiana sytuacji osoby uprawnionej do świadczeń może mieć wpływ na wysokość należnych świadczeń.

Obniżenie kosztów utrzymania dziecka w okresie wakacji może mieć wpływ na wysokość alimentów, a tym samym może stanowić podstawę do zmiany ich wysokości na wskazany okres. Brak pewnych zajęć dodatkowych czy korepetycji, ponoszenie kosztów utrzymania dziecka we wskazanym okresie przez drugiego rodzica może mieć wpływ na wysokość tychże alimentów.

Źródło:

Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 18 maja 2021 r.
VI RC 215/20

Komentarze Obniżenie alimentów „na wakacje” (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»